Kauppatieteiden sivuaineopinnot

ayA633707 Kauppatieteiden sivuaineopinnotperusopinnot 25 op

Kaikille avoin, ilmoittaudu suoraan kokonaisuuteen tai yksittäisille opintojaksoille Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon. Lisäksi sinun tulee  ilmoittautua avoimen yliopiston opiskelijaksi, linkin saat kesäyliopistolta. Opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa vaaditaan, jotta suoritukset voidaan kirjata WebOodiin.

Kauppatieteiden perusopintotasoinen sivuainepaketti on vapaasti Oulun yliopiston läsnäolevien perustutkinto-opiskelijoiden suoritettavissa. Sivuaineopiskelijat voivat osallistua alla mainituille opintojaksoille ilmoittautumalla Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon. Opinnot järjestetään Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston kautta ja pääasiassa iltaisin. Huom. Vapaa sivuaineoikeus ei koske vastaavia päiväopetuksen kursseja. Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat eivät maksa osallistumisestaan kesäyliopiston kurssimaksua.

Kauppatieteiden sivuainekokonaisuuteen on kerätty eri alojen opiskelijoita työelämänäkökulmasta eniten hyödyttäviä kauppatieteiden perusopintojaksoja. Kokonaisuuden avulla muodostat hyvän kokonaiskuvan organisaatioiden keskeisistä toiminnoista sekä talouden perusmekanismeista.

Kauppatieteiden perusopintokokonaisuudessa voi tarvittaessa korvata korkeintaan yhden kurssin:

-OyKKK yrittäjyyden sivuaineen yhdellä kurssilla, tai
-Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuuden yhdellä kurssilla (ei saa olla saman sisältöinen jo suoritettujen kurssien kanssa).

Sivuaineopinnot (25 op) voi koota seuraavista opintojaksoista (valitaan viisi):

Opetustarjonta kesällä 2019:


ay724109P Investointipäätökset 5 op (alkaa 3.6.)
ay724106P Markkinoinnin perusteet 5 op (alkaa 31.7.)
ay724104P Kirjanpito ja tuloslaskenta 5 op (alkaa 1.8.)

 

Opetustarjonta lukuvuonna 2019-2020:

ay724102P Johtajuus ja organisaatiot 5 op    
ay724105P Johdon laskentatoimi 5 op    
ay724108P Rahoitusmarkkinat 5 op    
ay724110P Taloustieteen perusteet 5 op   
ay724111P Suomen talous ja talouspolitiikka 5 op

 

A633708 Kauppatieteiden sivuaineopinnot, aineopinnot 35 op

Haku kokonaisuuteen WebOodissa ma 6.5. klo 8.30 - pe 10.5.2019 klo 16.00. Aloituspaikkoja 20. Aineopintokokonaisuuteen voi hakeutua opiskelija, jolla on vastaava perusopintokokonaisuus suoritettuna vähintään arvosanalla ”hyvä” (3).

Sivuaineopinto-oikeus Kauppatieteiden aineopintoihin haetaan ja myönnetään WebOodin kautta ja paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Myös varasijoille voi ilmoittautua. Opiskelija voi hakea opinto-oikeutta vain yhteen kokonaisuuteen ja opinto-oikeus on voimassa kaksi lukuvuotta. Sivuaineopintojen suorittamista suositellaan kuitenkin yhden lukuvuoden aikana. Hakijat saavat tiedon hyväksytyksi tai hylätyksi tulemisesta sähköpostilla. Sivuaineoikeus tulee myöhemmin näkyviin myös WebOodiin opiskelijan henkilökohtaisiin opinto-oikeustietoihin.

Opetustarjonta 2019-2020:

Seuraavista opintojaksoista valitaan joko viisi opintojaksoa ja seminaari, tai seitsemän opintojaksoa:

 • 724050A Kauppatieteiden seminaari, 10 op

Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen:

 • 724201A Internationalization, 5 op
 • 724202A Managing Multinationals, 5 op

Laskentatoimi:

 • 724203A Tilinpäätösanalyysi, 5 op
 • 724204A Management Control, 5 op

Markkinointi:

 • 724205A Jakelukanavat ja kaupan ketjuliiketoiminta, 5 op
 • 724206A Strategic Marketing Management, 5 op

Rahoitus:

 • 724208A Portfolio Theory, 5 op

Taloustiede:

 • 724209A Rahatalous, 5 op
 • 724210A Global Economics, 5 op
   

Kauppatieteiden sivuaineiden opinto-opas WebOodissa

 

 

Viimeksi päivitetty: 11.4.2019