Kauppatieteiden sivuaineopinnot

A633707 Kauppatieteiden sivuaineopinnot, perusopinnot 25 op

Kaikille avoin, ei hakua (erillistä opinto-oikeutta ei vaadita), ilmoittaudu suoraan yksittäisille opintojaksoille Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon.

Kauppatieteiden perusopintotasoinen sivuainepaketti on vapaasti Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijoiden suoritettavissa. Sivuaineopiskelijat voivat osallistua alla mainituille opintojaksoille ilmoittautumalla Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon. Opinnot järjestetään Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston kautta ja pääasiassa iltaisin. Huom. Vapaa sivuaineoikeus ei koske vastaavia päiväopetuksen kursseja. Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijat eivät maksa osallistumisestaan avoimen yliopiston maksua.

 • 724103P Strateginen johtaminen, 5 op (periodi 2)
 • 724105P Johdon laskentatoimi, 5 op (periodi 4)
 • 724106P Markkinoinnin perusteet, 5 op (periodi 1)
 • 724109P Investointipäätökset, 5 op (periodi 3)
 • 724110P Taloustieteen perusteet, 5 op (periodi 3)

A633708 Kauppatieteiden sivuaineopinnot, aineopinnot 35 op

Haku kokonaisuuteen WebOodissa ma 7.5. klo 8.30 - pe 11.5.2018 klo 16.00. Aloituspaikkoja 20. Aineopintokokonaisuuteen voi hakeutua opiskelija, jolla on vastaava perusopintokokonaisuus suoritettuna vähintään arvosanalla ”hyvä” (3).

Sivuaineopinto-oikeus Kauppatieteiden aineopintoihin haetaan ja myönnetään WebOodin kautta ja paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Myös varasijoille voi ilmoittautua. Opiskelija voi hakea opinto-oikeutta vain yhteen kokonaisuuteen ja opinto-oikeus on voimassa kaksi lukuvuotta. Sivuaineopintojen suorittamista suositellaan kuitenkin yhden lukuvuoden aikana. Hakijat saavat tiedon hyväksytyksi tai hylätyksi tulemisesta sähköpostilla. Sivuaineoikeus tulee myöhemmin näkyviin myös WebOodiin opiskelijan henkilökohtaisiin opinto-oikeustietoihin.

Seuraavista opintojaksoista valitaan joko viisi opintojaksoa ja seminaari, tai seitsemän opintojaksoa:

 • 724050A Kauppatieteiden seminaari, 10 op

Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen:

 • 724201A Internationalization, 5 op
 • 724202A Managing Multinationals, 5 op

Laskentatoimi:

 • 724203A Tilinpäätösanalyysi, 5 op
 • 724204A Management Control, 5 op

Markkinointi:

 • 724205A Jakelukanavat ja kaupan ketjuliiketoiminta, 5 op
 • 724206A Strategic Marketing Management, 5 op

Rahoitus:

 • 724207A Rahoituspäätökset, 5 op
 • 724208A Portfolio Theory, 5 op

Taloustiede:

 • 724209A Rahatalous, 5 op
 • 724210A Global Economics, 5 op
   

Kauppatieteiden sivuaineiden opinto-opas WebOodissa

 

 

Viimeksi päivitetty: 5.9.2018