Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus

A635801 Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus 25-40 op

Tarjolla vain kauppakorkeakoulun sivuaineopiskelijoille (ei tutkinto-opiskelijoille). Ilmoittaudu suoraan yksittäisille opintojaksoille WebOodissa. Joillakin opintojaksoilla osallistujamäärä on rajattu.

Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus toteutetaan kymmenen yliopiston yhteistyönä. Jokaiselle opintojaksolle on saatu mukaan alansa johtavia asiantuntijoita kertomaan yritystoiminnan ja laajemminkin talouden ilmiöistä. Opetus toteutetaan kokonaan verkossa.

Tämän päivän työelämässä monien eri alojen asiantuntijat työskentelevät yhdessä projekteissa ja tiimeissä. Saumaton yhteistyö edellyttää liiketoiminnan logiikan ja lainalaisuuksien ymmärrystä sekä erilaisten käsitteiden hallintaa. Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden täydentää omaa osaamistaan ja kehittää työelämävalmiuksiaan. Opintojaksoilla opiskelija pääsee perehtymään siihen miten yritykset toimivat ja toisaalta siihen mitkä tekijät niiden toimintaan vaikuttavat.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää miten yritys toimii kokonaisuutena ja osaa arvioida oman tehtävänsä ja asiantuntijuutensa roolia yrityksen kokonaisuudessa. Hän osaa soveltaa talouden ja yritystoiminnan keskeisiä käsitteitä omassa työssään. Lisäksi hän osaa ratkoa ongelmia osana monialaista tiimiä.

Opintojaksot

 • 724830P Johdatus taloushallintoon, 5 op (Introduction to accounting and financial management) syksy 2018
  (Sisällöllä voi korvata OyKKK opintojakson 724104P Kirjanpito ja tuloslaskenta)
 • 724831P Johdatus yritysjuridiikkaan, 5 op (Basics of business law)  syksy 2018
  (Sisällöllä voi korvata OyKKK opintojakson 724610P Sopimus- ja yhteisöoikeus)
 • 724832P Liiketoimintaympäristön taloustiede, 5op (Economics and the business environment) kevät 2019
  (Sisällöllä voi korvata OyKKK opintojakson 724110P Taloustieteen perusteet)
 • 724833P Johdatus yrittäjyyteen, 5 op (Introduction to entrepreneurship) syksy 2018
  (Sisällöllä voi korvata OyKKK opintojakson 724814P Introduction to Business Development)
 • 724834P Markkinoinnin ja myynnin perusteet, 5 op (Basics of marketing and sales) kevät 2019
  (Sisällöllä voi korvata OyKKK opintojakson 724106P Markkinoinnin perusteet)
 • 724835P Johtamisen ja organisaatioiden perusteet, 5 op (Basics of management and organisations) syksy 2018
  (Sisällöllä voi korvata OyKKK opintojakson 724102P Organisaatiot ja johtaminen)
 • 724836P Johdatus yritysvastuuseen, 5 op (Introduction to Corporate social responsibility) kevät 2019
 • 724837P Liiketoimintaosaamisen kokonaisdynamiikka ja sen ohjaaminen – VIBu-yrityssimulaatio, 5 op (Understanding and managing a business as a dynamic whole – VIBu business simulation game) syksy 2018 ja kevät 2019

Kurssien vastaavuus sivuaineopiskelijoille OyKKK muuhun opintotarjontaan on merkitty yllä. Jos sivuaineopiskelija aloittaa myöhemmin tutkinto-opiskelijana kauppakorkeakoulussa, muiden suoritettujen opintojaksojen korvaavuus arvioidaan erikseen.

Suositeltu suoritusjärjestys
Kokonaisuuden jaksoista ensimmäisinä on suositeltavaa suorittaa:

 • Johtamisen ja organisaatioiden perusteet
 • Markkinoinnin ja myynnin perusteet
 • Johdatus taloushallintoon

Jakso Liiketoimintaosaamisen kokonaisdynamiikka ja sen ohjaaminen – VIBu-yrityssimulaatio edellyttää keskeisten käsitteiden tuntemista, joten ennen sitä on suoritettava vähintään kolme muuta kokonaisuuden opintojaksoa. 

Ilmoittautuminen
Opiskelija ilmoittautuu valitsemilleen kursseille silloin kun aikoo kyseiset kurssit käydä. Kurssi-ilmoittautuminen alkaa kuukautta ennen kurssin alkua ja päättyy kaksi viikkoa ennen kurssin alkua.

Suoritukset ja kokonaisuusmerkintä
Kun opiskelija on suorittanut kurssin hyväksytysti, opintosuoritus rekisteröidään suoraan hänen opintoihinsa. Mikäli opiskelija haluaa tutkintotodistukseensa merkinnän opintokokonaisuuden suorittamisesta, hänen tulee suorittaa kokonaisuuden opintoja vähintään 25 op sisältäen 5 op VIBu yrityssimulaation.

Ennen LITO-kurssien suorittamista opiskelijan tulee varmistua, että kyseiset kurssit:

 1. voidaan sisällyttää omaan tutkintoon
 2. eivät ole sisällöltään päällekkäisiä muiden omaan tutkintoon sisältyvien opintojen kanssa.     

Muiden opintojen sisällyttäminen opintokokonaisuuteen
LITO-opintokokonaisuuteen voi sisällyttää vain LITO-tarjonnassa olevia opintojaksoja.

Lue lisätietoja: www.LITO.fi

Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuuden opinto-opas WebOodissa

 

Viimeksi päivitetty: 11.9.2018