Yrittäjyys (Entrepreneurship)

A631401 Yrittäjyys (Entrepreneurship), 25 op

Kaikille avoin, ei hakua (erillistä opinto-oikeutta ei vaadita), ilmoittaudu suoraan yksittäisille opintojaksoille (kurssien ”Entrepreneurship in Action” ja ”Entrepreneurial Assignment” osalta suoraan kurssivastaavalle)

Valmistaudu työelämään ja yrityksen perustamiseen Kauppakorkeakoulun Yrittäjyyden sivuaineopinnoissa. Opintokokonaisuuden opetuskieli on englanti. 

Opetustarjonta lukuvuonna 2019-2020:

Valitse seuraavista opintojaksoista viisi (25 op):

724811P Entrepreneuring for Sustainability, 5 op
724812P Building Change Through Entrepreneurship, 5 op
724813P Entrepreneurship in Action, 5 op
724814P Introduction to Business Development, 5 op
724815P Entrepreneurial Assignment, 5 op
724816P Building Business Through Creativity and Collaboration, 5 op

 

Yrittäjyyden sivuaineen opinto-opas WebOodissa

Yrittäjyyden sivuaineen verkkosivu

Viimeksi päivitetty: 11.4.2019