Yrittäjyys (Entrepreneurship)

A631401 Yrittäjyys (Entrepreneurship), 25 op

Valmistaudu työelämään ja yrityksen perustamiseen Kauppakorkeakoulun Yrittäjyyden sivuaineopinnoissa. Yrittäjyyden (Entrepreneurship) sivuainekokonaisuus on vapaasti kaikkien Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijoiden suoritettavissa. Sivuaineopiskelijat voivat ilmoittautua WebOodissa suoraan yksittäisille opintojaksoille, paitsi kurssien ”Entrepreneurship in Action” ja ”Entrepreneurial Assignment” osalta suoraan kurssivastaavalle. Opintokokonaisuuden opetuskieli on englanti. 

Valitse seuraavista opintojaksoista viisi (25 op)

                             724811P Entrepreneuring for Tomorrow, 5 op (periodi B)

                             724812P Building Change Through Entrepreneurship, 5 op (periodi C)

                             724813P Entrepreneurship in Action, 5 op (periodi A-D)

                             724814P Introduction to Business Development, 5 op (periodi A)        

                             724815P Entrepreneurial Assignment, 5 op (vapaa ajoitus)

                             724816P Building Business Through Creativity and Collaboration, 5 op (periodi D)
 

Yrittäjyyden sivuaineen opinto-opas WebOodissa

Yrittäjyyden sivuaineen verkkosivu

Viimeksi päivitetty: 5.9.2018