Yritysjuridiikan sivuaineopinnot

Huom. Myös OyKKK:n tutkinto-opiskelijat voivat osallistua yritysjuridiikan sivuaineopetukseen (ilman erillistä opinto-oikeutta).

A635001 Yritysjuridiikan perusopinnot, 25 op

Haku kokonaisuuteen WebOodissa ma 6.5. klo 8.30 - pe 10.5.2019 klo 16.00. Aloituspaikkoja 40. 

Yritysjuridiikan perusopintojen opintokokonaisuuden tavoitteena on tarjota perustiedot yritystoimintaa sääntelevistä oikeudellisista normeista ja niiden merkityksestä yrityksen toimintaan ja erityisesti juridiikan taloudellisista vaikutuksista.

Opetustarjonta lukuvuonna 2019-2020:

724610P Sopimus- ja yhteisöoikeus, 5 op
724611P Markkinointioikeus, 5 op
724612P Työoikeus, 5 op
724613P Vero-oikeus I, 5 op
724614P Vero-oikeus II, 5 op

A635002 Yritysjuridiikan aineopinnot, 35 op

Haku kokonaisuuteen WebOodissa ma 6.5. klo 8.30 - pe 10.5.2019 klo 16.00. Aloituspaikkoja 10. 

Aineopintokokonaisuuteen voi hakeutua opiskelija, jolla on vastaava perusopintokokonaisuus suoritettuna vähintään arvosanalla ”hyvä” (3). Opintojaksojen toteutuksesta vastaa Lapin yliopisto. Opintojaksoja ei järjestetä joka lukuvuosi.

Yritysjuridiikan aineopintojen laajemmassa kokonaisuudessa opiskelijat saavat yritysjuridiikassa sellaisen tietämyksen eri oikeusalueilta, joka on tarpeen oikeudellisten asioiden ymmärtämiseksi liike-elämässä.​

Järjestettävät opintojaksot ja niiden ajankohdat ovat seuraavat:

  • 721624A Ympäristöoikeus, 9 op

Ajankohta: parittomien vuosien syksy 2017, 2019. Suoritustapa: Luennot, kirjallisuuskuulustelu ja uusintakuulustelut

  • 721613A Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus, 7 op

Ajankohta: parittomien vuosien kevät 2019. Suoritustapa: Luennot, kirjallisuuskuulustelu ja uusintakuulustelut

  • 721625A Vakuusoikeus, 5 op

Ajankohta: parittomien vuosien kevät 2019. Suoritustapa: Luennot, kirjallisuuskuulustelu ja uusintakuulustelut

  • 721620A Immateriaalioikeus, 7 op

Ajankohta: parillisten vuosien kevät 2018, 2020, jne. Suoritustapa: Luennot, kirjallisuuskuulustelu ja uusintakuulustelut

  • 721626A Rikosoikeus, 7 op

Ajankohta: parillisten vuosien syksy 2018, 2020. Suoritustapa: Luennot, kirjallisuuskuulustelu ja uusintakuulustelut

  • 721619A Hallinto-oikeus, 9 op

Ajankohta: parillisten vuosien syksy 2018, 2020. Suoritustapa: Luennot, kirjallisuuskuulustelu ja uusintakuulustelut

  • 721623A Eurooppaoikeus, 5 op.

Ajankohta: parittomien vuosien syksy 2017, 2019. Suoritustapa: Luennot, kirjallisuus ja uusintakuulustelut
 

Yritysjuridiikan sivuaineiden opinto-opas WebOodissa

 

Viimeksi päivitetty: 11.4.2019