Taloustieteen tutkimus

Taloustieteen yksikössä meneillään oleva tutkimustoiminta keskittyy ympäristö- ja energiataloustieteeseen, aluetaloustieteeseen, päätöksentekoon epävarmuuden vallitessa sekä pitkän aikavälin makrotaloudellisen dynamiikan tarkasteluun. Heterogeenisyys on yksikön tutkimusteemoja yhdistävä tekijä. Taloustieteen teoreettiset edistysaskeleet, entistä kattavampi aineiston saatavuus sekä menetelmällinen kehitys ovat avanneet uusia kehityssuuntia heterogeenisyyden huomioimiseksi taloustieteellisessä tutkimuksessa.

Ympäristötaloustieteessä yksikön tutkimus keskittyy taloudellisten ja biologisten tekijöiden yhdistämiseen luonnonvarojen optimaalisessa käytössä sekä asenteisiin ympäristöhyödykkeitä kohtaan. Energiataloustieteen alalla yksikön tutkimus on osoittanut, että jakeluyhtiöiden heterogeenisyys voi johtaa vääränlaisiin politiikkavalintoihin, mikäli heterogeenissyyttä ei oikealla tavoin oteta huomioon. Sähköjärjestelmän heterogeenisyyden mallintaminen, liittyen erityisesti ajoittain toimiviin energialähteisiin kuten tuuli- ja aurinkoenergia, on myös yksi tutkimusteemoistamme. Aluetaloustieteen osalta tarkastelun kohteena on innovaatioiden ja diversiteetin vaikutus alueelliseen talouskasvuun. Makrotaloudellisen dynamiikan keskeisenä teemana ovat limittäisten sukupolvien mallit ja niiden soveltaminen mm. sosiaaliturvan ja uudistuvien luonnonvarojen tutkimukseen. Taloudellisen päätöksenteon tutkimuksessa yhdistetään uudella tavalla aineistoa yksilöiden aidosta riskinottohalukkuudesta lääketieteelliseen Pohjois-Suomen syntymäkohorttiaineistoon.

Viimeksi päivitetty: 15.7.2016