Tutkimuksen painopistealueet Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa

Oulun yliopiston kauppakorkeakoululla on kolme tutkimusyksikköä: taloustieteen, laskentatoimen ja rahoituksen tutkimusyksikkö; johtamisen, markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan tutkimusyksikkö sekä; Martti Ahtisaari Instituutti. Kauppakorkeakoulu tuottaa laadukasta ja ajankohtaista tieteellistä tutkimustietoa sekä tiedeyhteisön, että liike-elämän ja yhteiskunnan tarpeisiin. Myös kansainvälistä tunnustusta ja arvostusta saanut tutkimustyö luo perustan korkeatasoiselle ja laaja-alaiselle kauppatietellisen alan opetukselle, jota kauppakorkeakoulu tarjoaa.

Tutkimuksen painopisteet liittyvät vastuullisen ja kestävään liiketoimintaan:

  1. Sustainable and Efficient Economic Development and Business
  2. Corporate Governance in Accounting and Financing Context
  3. The Complexities of Organizational Activities and Business Networks in International Context

Painopisteet heijastavat kauppakorkeakoulun tutkijoiden asiantuntemusalueita sekä Martti Ahtisaari Instituutin tutkimusryhmien tutkimusteemoja.

Viimeksi päivitetty: 19.9.2018