Uusien opiskelijoiden ohjelma, syksy 2018

Tervetuloa opiskelemaan Oulun yliopiston kauppakorkeakouluun!

Tämä sivu on tarkoitettu kevään 2018 yhteisvalinnassa ja maisteritason erillisvalinnassa (pääaine laskentatoimi) valituille uusille opiskelijoille. Kansainvälisten maisteriohjelmien uusille opiskelijoille suunnattu sivu löytyy englanninkieliseltä For new students -sivulta.

Opintosi alkavat kauppakorkeakoulun uusien opiskelijoiden vastaanottotilaisuudella maanantaina 3.9.2018 klo 8.15 salissa L4 (ks. kampuskartta). Samalla käynnistyy uusien opiskelijoiden orientaatioviikko, jonka aikana käsitellään mm. opintojen aloittamiseen ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadintaan liittyviä asioita. Oulun yliopiston ja kauppakorkeakoulun järjestämät tilaisuudet kuuluvat opintoihisi, joten osallistuthan niihin aktiivisesti. Osana orientaatioviikon ohjelmaa uudet opiskelijat osallistuvat myös Future Factory –työpajaan.

Ohjelma sisältää myös opiskelijajärjestö Finanssi ry:n organisoimia vapaaehtoisia tilaisuuksia ja tapahtumia, jotka tarjoavat mahdollisuuden tutustua sekä oman että muiden vuosikurssien opiskelijoihin.

Orientaatioviikon ohjelmat

Opintojen suorittamisesta ja toteutuksesta

Kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta saat kokonaiskuvan omasta tutkinto-ohjelmastasi, sen rakenteesta sekä opintojen ajoituksesta. Oppaassa on myös kuvattu opintoihin liittyvät käytänteet, joten siihen kannattaa perehtyä huolella. Uusi opinto-opas löytyy Kauppakorkeakoulun verkkosivuilta.

Omaopettajat ja pienryhmäohjaajat

Sinulle nimetään omaopettaja ja pienryhmäohjaaja, jotka ovat tukenasi opintojen alkuvaiheessa. Pienryhmäohjaajina toimivat ylempien vuosikurssien opiskelijat tutustuttavat sinut paitsi yliopistoon ja sen palveluihin, myös ainejärjestö Finanssi ry:n toimintaan ja muuhun vapaa-ajan toimintaan. Omaopettajat ja pienryhmäohjaajat tulevat sinulle tutuksi orientaatioviikon aikana.

Lisätietoja omaopettajien ja pienryhmäohjaajien toiminnasta löydät kauppakorkeakoulun Omaopettajat ja pienryhmäohjaajat –verkkosivulta.

Viestintä ja tiedotus

Muista seurata tiedekunnan ja yliopiston nettisivuja aktiivisesti. Opintoihin liittyvistä asioista viestitetään pääsääntöisesti sähköpostitse, joten varmista että WebOodissa (opintotietojärjestelmä) oleva sähköpostiosoitteesi on aina ajan tasalla.  Suosittelemme käyttämään opiskelijasähköpostiosoitetta, joka on osa yliopiston opiskelijoilleen tarjoamaa Office365 –palvelua. Viestien läpimenon varmistamiseksi, älä käytä WebOodissa Gmail- ja Hotmail-osoitteita.

Oulun yliopiston opas uusille opiskelijoille

Opintojen aloittamiseen liittyvää tietoa (ilmoittautuminen, opinto-oikeudet, käyttäjätunnus, asuminen yms.) löydät yliopistotason Uudelle opiskelijalle – verkkosivuilta.    

Kaikissa opintoasioihin liittyvissä kysymyksissä voit lähettää viestiä osoitteeseen: study.business (at) oulu.fi. Huom! Kesäaikana tiedusteluihin vastaamisessa on viivettä.

Menestystä opintoihin!

Viimeksi päivitetty: 31.8.2018