Uuteen rakenteeseen siirtyminen

Tämä ohje koskee kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoita.

Vanhan, kuitenkin korkeintaan lukuvuoden 2005–2006 pohjautuvan koulutusohjelmarakenteen mukaan voi opiskella siirtymäajan loppuun eli 31.7.2020 asti. Vanhalla opiskelijalla tarkoitetaan opiskelijaa, jolle tutkinto-oikeus on myönnetty ennen vuotta 2014 (31.7.2014) ja joka ei ole siirtynyt uuteen koulutusohjelmarakenteeseen. Lukuvuoden alkaessa (1.8.2014) tai sen jälkeen myönnetyt tutkinto-oikeudet kuuluvat automaattisesti uuden koulutusohjelmarakenteen piiriin, eli uudet opiskelijat aloittavat suorittamaan opintojansa uusimman koulutusohjelmarakenteen mukaisesti.

Huomio: Tämä siirtohaku on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on KTM-tutkinnon suoritusoikeuden lisäksi myös KTK-tutkinnon suoritusoikeus. Maisteriohjelmissa opiskelevien ei tarvitse hakea siirtoa, vaan he voivat entiseen tapaan päivittää opintosuunnitelmansa omaopettajansa/ohjelmakoordinaattorinsa avustuksella.
 

Valmistuminen vanhan koulutusohjelmarakenteen mukaisesti

Valmistumiseen liittyvät asiat tulee hoitaa kuntoon toukokuun 2020 loppuun mennessä. Tutkintotodistusta kannattaa hakea hyvissä ajoin: kaikkien tutkintoon kuuluvien opintojen on oltava rekisterissä anomuksen viimeisenä jättöpäivänä. Kauppakorkeakoulun valmistumisaikataulu löytyy verkkosivuilta.

Mitään vanhamuotoiseen tutkintoon sisällytettäviä suorituksia ei voi tehdä 31.7.2020 jälkeen.

Siirtyminen uuteen koulutusohjelmarakenteeseen

Uuteen koulutusohjelmarakenteeseen on voinut siirtyä elokuusta 2014 alkaen. Opintojen sujuvuuden varmistamiseksi siirtoa suositellaan haettavaksi mahdollisimman pian. Siirtoa uuteen koulutusohjelmarakenteeseen tulee anoa kauppakorkeakoululta. Hakemukset pyritään käsittelemään niiden saapumista seuraavan kalenterikuukauden aikana. Hakemukset liitteineen tulee toimittaa osoitteeseen:

Koulutuksen lähipalvelut, OyKKK
Koulutussuunnittelija
PL 8100
90014 Oulun yliopisto

Varsinainen HOPS päivitetään Oodissa siirtymisen astuttua voimaan. Uuteen järjestelmään siirtymisen jälkeen kaikki jo suoritetut opinnot säilyvät opiskelijatietojärjestelmässä. Vaikka kaikki tehdyt suoritukset säilyvät, opiskelija voi joutua täydentämään opintoja uusien opetussuunnitelmien mukaisiksi: kun siirtyy uuteen järjestelmään, tutkinto on tehtävä uusien opetussuunnitelmien mukaan.

Uudenmuotoinen KTK- ja KTM-tutkintojen rakenne on kuvattu kauppakorkeakoulun uusimmissa opinto-oppaissa lukuvuodesta 2014–2015 alkaen.

Kun opiskelija hakee siirtoa uuteen koulutusohjelmarakenteeseen, hänen opinto-oikeutensa kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin säilyy. Kuitenkin, kandidaatin tutkinnon pääaine vaihtuu kauppatieteiksi ja maisterivaiheen pääainetta on haettava erikseen kauppakorkeakoulun maisterivaiheen pääainehaussa.

Lisätietoja saa kauppakorkeakoulun koulutuksen lähipalveluista johtavalta koulutusasiantuntijalta ja koulutussuunnittelijoilta. Lähipalvelut tavoittaa osoitteesta study.business(at)oulu.fi.

Hakulomake
Siirtymisohje
HOPS-pohja, KTK-tutkinto (pääaine kauppatieteet)

Suunnittelun avuksi: Esimerkki-HOPS, KTK-tutkinto Esimerkki-HOPS, KTK-tutkinto

Viimeksi päivitetty: 11.6.2019