Valmistuminen

Jotta voit valmistua kauppatieteiden kandidaatiksi tai kauppatieteiden maisteriksi, sinun tulee hakea tutkinnon ulosottamista. Opintoasiainsihteerin Katja Hannulan (katja.hannula(at)oulu.fi) kanssa käyt läpi, kuinka tutkintosi tullaan koostamaan. Hän tarkastaa, että sinulla on kaikki vaadittavat suoritukset tehtynä, mukaan lukien kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma sekä siihen liittyvä kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte kirjoitetaan sekä kandidaatin että pro gradu -tutkielman yhteydessä. Ole yhteydessä häneen hyvissä ajoin ennen tutkintotodistushakemuksen viimeistä jättöpäivää. Opintojen tarkastuksen yhteydessä saat linkin myös maisterin valmistumiskyselyyn.

Sähköinen tutkintotodistushakemus
Oulun yliopistossa on otettu käyttöön sähköinen tutkintotodistushakemus, jonka voi täyttää opintojen tarkastuksen jälkeen: https://osat.oulu.fi

Tutkintotodistukset myönnetään valmistuville kauppakorkeakoulun publiikeissa. Muista ilmoittautua myös publiikkiin sähköisen hakemuksen yhteydessä. Publiikkiin voi ottaa mukaan enintään kolme avecia. Tilaisuus kestää osallistujien määrästä riippuen noin tunnin. Pukeutumistyyli voi olla esimerkiksi smart casual. Jos et pääse tulemaan publiikkiin, voit noutaa tutkintotodistuksen koulutuksen lähipalvelupisteestä KE1020. Muilla paikkakunnilla asuville voimme tarvittaessa postittaa todistuksen kirjattuna.

Tutkielmat palautetaan arvosteltavaksi sähköisessä muodossa Laturi- järjestelmään. Kandidaatin tutkielman palautus Laturiin tapahtuu seminaariaikataulun mukaan, pro gradu -tutkielman palautus valmistumisaikataulussa esitetyn aikataulun mukaan. Sekä KTK- että KTM-tutkinnon valmistuminen on mahdollista valmistumisaikataulun mukaan.

Pro gradu -tutkielman palautus- ja KTK- ja KTM-tutkintojen valmistumisaikataulu

1.8.2011 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneilla opiskelijoilla opintotuki on myönnetty ensin vain kandidaatin tutkinnon suorittamiseen (ns. kaksiportainen yliopistotuki). Kandidaatintutkielman tarkastaminen ja kypsyysnäytteen arviointi ovat aikaa vieviä prosesseja. Huomaathan, että voit saada opintotukea maisterivaiheen opintoihin vasta kandidaatin tutkinnon valmistumiskuukaudesta seuraavan kuukauden alusta. Kannattaa tarkistaa hyvissä ajoin kauppakorkeakoulun valmistumisaikataulu ja ohjeistus tutkinnon valmistumisesta.

Viimeksi päivitetty: 10.4.2019