Perustutkinnon opiskelijavalinta

Perustutkinnon opiskelijavalinta on tarkoitettu hakijoille, jotka hakevat oikeutta suorittaa sekä kauppatieteiden kandidaatin (KTK) että maisterin (KTM) tutkinnon.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijavalinta toteutetaan yhteisvalintana muiden suomalaisten kauppatieteiden alan yksiköiden kesken. Yhteisvalinnan piirissä olevissa hakukohteissa käytetään samaa valintakoetta ja samoja valintaperusteita. Lisätietoja Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintamenettelystä löydät Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan sivuilta.
 

Kevään 2019 yhteisvalinta:

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun hakukohde 2019: Kauppatieteet, kauppatieteiden tutkinto-ohjelma, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3v + 2v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta)

Aloituspaikat: 180, joista 70 % valitaan hakijoille, jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa eivätkä vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa kesällä 2014 tai sen jälkeen.

Hakuaika: 20.3.–3.4.2019 klo 15 asti.

Valintakoe: Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintakoe alkaa keskiviikkona 5.6.2019 klo 12.00. Koeaikaa on kolme tuntia. Koe järjestetään Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella.

Koepaikalle tulee saapua viimeistään klo 11.30 saliin kutsumista varten. Oulussa järjestettävään valintakokeeseen osallistuvat vain ne hakijat, jotka asettavat kauppatieteellisen alan yhteisvalintaan kuuluvista hakukohteista ylimmälle prioriteetille Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun hakukohteen.  

Valintakokeessa esitetään monivalinta- ja/tai oikein/väärin-kysymyksiä. Oikeasta vastauksesta annetaan pisteitä ja väärästä vastauksesta niitä vähennetään. Vastaamatta jättäminen ei vähennä pisteitä eikä sitä ole rajoitettu. Valintakoe arvostellaan samalla tavalla kaikkien hakukohteiden valintoja varten.

Valintakokeen avulla pyritään mittaamaan talouselämään liittyvän tiedon omaksumiskykyä ja taitoa soveltaa sitä. Valintakoe perustuu seuraaviin lukion opetussuunnitelman mukaisiin oppimääriin (Opetushallituksen määräys 60/011/2015, opetussuunnitelma 1.8.2016 alkaen):
    – Taloustieto (YH2, yhteiskuntaopin kurssi)
    – Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (HI1, historian kurssi)
    – Tilastot ja todennäköisyys (MAB5,lyhyt matematiikka) tai Todennäköisyys ja tilastot (MAA10). Valintakokeeseen riittää jompikumpi matematiikan oppimäärä.
    sekä kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon.

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 14.1.2019