Yrittäjyyden sivuaine

Valmistaudu työelämään ja yrityksen perustamiseen Kauppakorkeakoulun Yrittäjyyden sivuaineopinnoissa. Yrittäjyyden (Entrepreneurship) sivuainekokonaisuus on vapaasti kaikkien Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijoiden suoritettavissa. Sivuaineopiskelijat voivat ilmoittautua WebOodissa suoraan yksittäisille opintojaksoille, paitsi kurssien ”Entrepreneurship in Action” ja ”Entrepreneurial Assignment” osalta suoraan kurssivastaavalle. Opintokokonaisuuden opetuskieli on englanti.

Suoritettuaan Yrittäjyyden sivuaineopinnot opiskelijalle on muotoutunut oma kokemus yrittäjyydestä kestävän liiketoiminnan kontekstissa:

  • Opiskelija ymmärtää yrittäjyyden laajana ilmiönä ja pystyy hyödyntämään yrittäjyyteen liittyvää tietotaitoa käytännössä

  • Opiskelija käyttäytyy vastuullisesti ja eettisesti roolissaan yrittäjänä.

Kurssikuvaukset

Yrittäjyyden sivuaine on 25 opintopisteen laajuinen kokonaisuus. Voit sisällyttää sivuainekokonaisuuteen alla esitellyistä opintojaksoista viisi.

Hyödylliset linkit