Gm-eläinpalvelut

Gm-eläinpalvelut ja GMO-toiminta

Geenimuunnellut hiiret tuotetaan ja kannat ylläpidetään KEKSin hiiribarrierissa. Kannat ovat yleensä tutkimusryhmien omia eläinkantoja ja ryhmän omistamia. Gm-hiirien lisäksi KEKSissä on geenimuunneltuja rottakantoja, joita ylläpidetään tutkimusosastolla. Tutkimusta varten gm-eläin voidaan myös ostaa ulkopuoliselta tuottajalta.

Uuden gm-kannan luominen, kannan ylläpitäminen ja gm-eläimiä käyttävä tutkimus edellyttävät voimassa olevia laitos- ja hankelupia. KEKSillä on geenitekniikan lautakunnan toimintalupa gm-eläinten 1. luokan suljettuun käyttöön. Lupa edellyttää kaikkien gm-kantojen tietojen säilyttämistä KEKSin ylläpitämässä gm-rekisterissä.

KEKSissä on mahdollista ylläpitää erityisjärjestelyin eläimiä tai tehdä kokeita eläimillä, joissa geenimuuntelussa tai muussa toimenpiteessä on käytetty virusvektoreita, esim. adeno- tai lentiviruksia. KEKSissä ei ole tiloja virusvektoreiden valmistamiseen tai niiden muuhun käsittelyyn, vaan laitokset vastaavat itse näistä tiloista ja niiden gmo-luvista. Lisätietoa gmo-luvista ja luokituksesta löytyy geenitekniikan lautakunnan sivuilta.

Hiiribarrierissa tuotetaan ja ylläpidetään sekä peruskantojen hiiriä että geenimuunneltuja hiiriä. Hiiret ovat SPF (specific patogen free) eläimiä, jotka ovat tietyistä taudinaiheuttajista vapaita. Hiiribarrierin tilat kuvataan sivulla hiiribarrierin tilat ja laadunvarmistus ja ympäristöolosuhteet sivulla ympäristöolosuhteet ja hoito.

Gm-eläimet tuotetaan yhdessä Biocenterin kanssa: Biocenter vastaa alkionsiirroista ja KEKSin henkilökunta huolehtii geenimuunneltujen kantojen ylläpitämisestä.

Toimenpidepalvelut

  • Uusien kantojen valmistamiseen liittyvät alkioiden luovuttajien hormoni-injektiot ja vastaanottajien tulpitukset
  • Gm-hiirien tuotanto ja ylläpitäminen tutkijan ohjeiden mukaan
  • Ajoitetut tiineydet ja tulpitukset
  • DNA-näytteiden ottaminen ja näytteiden toimittaminen tutkijoille
  • Eläinten lopettaminen
  • Hiirien toimittaminen tutkijoille tilausten perusteella
  • Erillisen sopimuksen mukaan koetoimenpiteitä kuten erikoisrehuruokinta, verinäytteiden tai muiden näytteiden ottaminen
  • Kirjanpito Provetissa

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 26.2.2019