Eläintilaukset ulkoa

Jyrsijöiden ja kaniinien tuonti KEKSiin ulkopuolisilta tuottajilta

KEKSissä tuotettavat peruskannat ostetaan kaupalliselta tuottajalta, joka noudattaa FELASAn (Federation for Laboratory Animal Science Associations) eurooppalaisia terveystarkkailuohjeistoja.

Erityiskantojen tuonti

  • KEKSiin voidaan ottaa erityiskantoja sekä kaupallisilta tuottajilta että tutkijoiden yhteistyökumppaneilta muista tutkimuslaitoksista
  • Selvitä, mitä kantaa tarvitset ja kuka tuottaa ko. kantaa. Pyydä tarvittaessa apua KEKSistä
  • Toimita KEKSin eläinlääkärille eläinten terveystarkkailutodistus (FELASAn mukainen)
  • Neuvottele KEKSin tutkimusteknikon kanssa sopivasta tuontiajankohdasta
  • Ilmoita KEKSin tutkimusteknikolle tilausta varten eläinten tarkat kantatiedot, määrä, sukupuoli ja ikä sekä toivottu toimitusaika
  • Tarkista, että hankekoelupasi tai käyttöilmoituksesi on voimassa
  • Gm-eläimet on ilmoitettava KEKSin gm-rekisteriin jo tuonnin yhteydessä
  • Jos eläimet (hiiret) puhdistetaan barrieriin, ota yhteyttä myös Biocenterin henkilökuntaan
  • Lähettävä laitos huolehtii yleensä rahdin ja tuontilupien yksityiskohdat

Koe-eläinten käytössä painottuu eläinten terveys, hyvinvointi ja mikrobiologinen puhtaus. Sekä terveydellisistä että tieteellisistä syistä yhä useampi koe-eläinlaitos on puhdistanut eläintilansa haitallisista mikrobeista. Tästä syystä laitokset edellyttävät riittävää tietoa saapuvien eläinten terveydentilasta.

Kun tutkimusta varten tarvitaan jotain sellaista lajia tai kantaa, jota KEKSissä ei ylläpidetä, tutkija ottaa ensin yhteyden KEKSin eläinlääkäriin (Sakari Laaksonen) tai johtajaan (Hanna-Marja Voipio), ja eläimen tuonnin edellytykset selvitetään. Tuotavien eläinten terveydentila selvitetään aina ensin. Eläinten toimittajalta tai lähettävältä laitokselta tai tutkijalta pyydetään terveystarkkailutodistus, jonka perusteella KEKSin eläinlääkäri tekee päätöksen eläinten vastaanottamisesta ja mahdollisista muista toimenpiteistä. Tämän lisäksi tutkimusosaston tutkimusteknikon kanssa sovitaan ajankohta, jolloin KEKSissä on tilaa eläinten vastaanottamista ja uuden kokeen aloittamista varten.

Yleensä lähettävä laitos hoitaa eläinten kuljettamiseen liittyvät luvat sekä huolehtii eläinten rahtisuunnitelman. Eläinten toimittaminen on tehtävä aina yhteistyössä KEKSin kanssa siten, että tuloaikataulu on ajoissa selvillä ja eläimet saadaan vastaanotettua asianmukaisesti. Muualta tulevat eläimet sijoitetaan tutkimusosastolle, isolaattoriin tai eristysosastolle.

 

Suuret eläimet: sika ja lammas

Siat ja lampaat hankitaan tutkijoiden tilausten perusteella sopimustiloilta. Siat ovat maatiaissikojen risteytyksiä ja lampaat mm. Suomen lampaita tai Ahvenanmaan lampaita. Suurten eläinten ylläpitäminen KEKSin tiloissa on hyvin rajoitettua, ja koejärjestelyistä on neuvoteltava hyvissä ajoin etukäteen.

Viimeksi päivitetty: 5.1.2017