Jätehuolto

Eläimet ja kudokset

Koe-eläimiä koskee sivutuoteasetus (EY N:o 1069/2009) muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä. Koe-eläimet luokitellaan luokan 1 sivutuotteisiin, jotka täytyy hävittää hyväksytyssä käsittelylaitoksessa.

Koe-eläinjäte kerätään keskitetysti koe-eläinkeskuksen pakastimiin, jotka toimivat välivarastoina lopullista hävittämistä varten. KEKS toimittaa jätteet edelleen asianmukaisiin käsittelylaitoksiin.

  1. Jyrsijät ja kaniinit pakataan riskijätelaatikoihin tai paperisäkkeihin muovipusseissa
  2. Siat pakataan kaksinkertaiseen muovisäkkiin
  3. Lampaat pakataan kaksinkertaiseen muovisäkkiin ja pakkaukseen merkitään eläimen ikä tai syntymäaika.

Virusvektoreilla käsiteltyjä jyrsijöitä varten tutkimusosastolla on erillinen jätteenkäsittelyohjeistus.

Laboratoriojätteet

Viiltävät jätteet ja lasijätteet kerätään laboratorioissa oleviin erillisiin säiliöihin. KEKS toimittaa jätteet edelleen jätehuoltosääntöjen mukaisesti hävitettäviksi.

Viimeksi päivitetty: 9.1.2017