Gm-hiirikannat ja luvat

 

Oulun yliopiston Biocenter valmistaa palvelutoimintana geenimuunneltuja hiirikantoja. Biocenterillä on tähän toimintaan keskitetty eläinkoelupa, joka sisältää uuden kannan ensimmäisten poikasten aikaansaamiseksi tehtävät toimenpiteet. Gm-hiiret syntyvät hiiribarrierissa ja kannat ylläpidetään barrierin sisällä.

Ennen kuin uutta kantaa aletaan valmistaa

  • Tutkija hakee tutkimukselleen hankeluvan
  • Tutkija tekee uudesta kannasta gm-rekisteri-ilmoituksen KEKSin gm-rekisteriin

Kun olemassa olevaa gm-eläinkantaa suunnitellaan käytettäväksi eläinkokeessa, tutkimukselle haetaan hankelupa ELLAsta.

Olemassa olevien gm-kantojen risteyttäminen

  • Jos kummallakaan risteytettävällä kannalla ei ole hyvinvointiongelmia, tutkija tekee käyttöilmoituksen KEKSille.
  • Jos toisella tai molemmilla kannoilla on hyvinvointia haittaavia ominaisuuksia, haetaan hankelupa ELLAsta.
  • Jos epäillään, että uudella risteytyksellä on hyvinvointiongelmia, haetaan eläinkoelupa ELLAsta.
  • Gm-risteytyksestä tehdään gm-rekisteri-ilmoitus KEKSin gm-rekisteriin.

Gm-kannan ylläpitäminen

  • Kun geenimuunnoksesta ei aiheudu haittaa eläinten hyvinvoinnille, kannan ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi riittää KEKSin käyttöilmoitus.
  • Jos muunnos voi aiheuttaa tai aiheuttaa hyvinvoinnille haittaa, jo pelkkä gm-kannan ylläpitäminen edellyttää eläinkoeluvan.
  • Jos alkuperäisestä arviosta poiketen eläimissä ilmenee myöhemmin hyvinvointia heikentäviä ominaisuuksia, kannalle haetaan jälkikäteen eläinkoelupa.
  • Geenimuunneltujen eläinkantojen lupaperiaatteita on ELLAn sivuilla.

Viimeksi päivitetty: 23.9.2016