Tutkimusosasto

Koe-eläinkeskuksessa tutkimustoiminta on keskitetty tutkimusosastolle. Tutkimusosasto on avoin, konventionaalinen eläinosasto, joka ei ole mikrobiologisesti yhtä eristetty kuin barrieri. Eläinten mikrobiologista laatua seurataan terveystarkkailuilla, ja tiloihin on 48 tunnin karanteeni muissa eläinyksiköissä käynnin jälkeen.

Tutkimusosastolla hoidetaan ja ylläpidetään kokeessa olevia hiiriä, rottia, kaniineja, sikoja ja lampaita. Kokeissa käytettävät jyrsijät ovat pääasiassa KEKSin tuotantoa, mutta hiiriä ja rottia tilataan myös ulkopuolisilta tuottajilta. Kaniinit, siat ja lampaat tilataan ulkopuolisilta toimittajilta tutkijoiden tilausten mukaan.

Henkilöliikenne ja pukeutuminen

Tiloissa käytetään ainoastaan KEKSin suojavarusteita.

Tutkimusosastolla noudatetaan 48 tunnin karanteenia muussa eläinyksikössä käynnin jälkeen. Tiloissa (käytävät, laboratoriot ja eläinhuoneet) on aina käytettävä seuraavaa suojavaatetusta:

  • KEKSin suojatakki (Huom! Älä käytä muiden osastojen suojatakkeja.)
  • Kertakäyttöiset jalkinesuojat
  • Kertakäyttöiset käsineet
  • Maski / hengityssuojain
  • Hiussuoja

Eläinliikenne ja mikrobiologinen laadunvarmistus

  • Tutkimusosastolle otetaan sellaisia eläviä eläimiä, jotka täyttävät KEKSin laatuvaatimukset. Osaston sisällä eläimet eristetään tarvittaessa IVC-häkkeihin, isolaattoreihin tai eristysosaston tiloihin
  • Osastolla tehdään mikrobiologinen terveystarkkailu 2 kertaa vuodessa

Tavaraliikenne ja mikrobiologinen laadunvarmistus

  • Rehua ei käsitellä erikseen steriloimalla
  • Kuivikkeita ei autoklavoida
  • Juomavesi steriloimatonta vettä

Viimeksi päivitetty: 14.1.2021