Terveystarkkailun periaatteet

Miksi mikrobiologista terveystarkkailua tehdään?

Eläinten hyvä terveydentila on tärkeä osa eläinten hyvinvointia. Mikrobiologisessa terveystarkkailussa selvitetään, onko eläimissä sellaisia mikrobeja, jotka voivat aiheuttaa tautia joko eläimille itselleen, toisille lajeille tai ihmisille. Mikrobiologinen terveystarkkailu on hyvä keino tautien leviämisen ennaltaehkäisemiseksi ja eläinten yleisen terveydentilan lisäämiseksi.

Mikrobiologisen terveystarkkailun perusta

  • Eettinen käsityksemme ja lainsäädäntömme velvoittavat huolehtimaan eläinten terveydestä ja hyvinvoinnista.
  • Sekä sairautta aiheuttavien että piilevien patogeenien ehkäisy kohentaa eläinten yleistä terveydentilaa, lisää koe-eläinten fysiologista tasalaatuisuutta, parantaa tieteellisten tutkimustulosten luotettavuutta ja vähentää kokeissa tarvittavien eläinten määrää.
  • Oireettomatkin infektiot voivat vääristää eläinkokeista saatavia tuloksia.
  • Terveystarkkailtuja eläimiä otetaan vastaan myös muihin koe-eläinlaitoksiin.

Eläinten mikrobiologisen puhtaustason luokittelu

  • Akseenisilla eläimillä ei ole lainkaan viruksia, bakteereja, sieniä tai loisia. DNAn endogeenisiä viruksia voi kuitenkin esiintyä. Kasvatus on mahdollista vain isolaattorissa.
  • Gnotobioottisia eläimiä saadaan antamalla akseenisille eläimille tunnettu mikrobiseos. Kasvatus on mahdollista vain isolaattorissa.
  • SPF-eläimet (specific pathogen free) ovat vapaita tietyistä eläinlajikohtaisista haitallisista mikrobeista ja loisista. Näiden eläinten mikrobistatus tunnetaan suurella varmuudella terveystarkkailujen ja eläinosaston hyvän eristystason perusteella. SPF-eläimiä ylläpidetään yleensä barrieriosastolla tai IVC-häkeissä (individually ventilated cages).
  • Konventionaaliosastojen eläimiä pidetään yllä eläinosastoilla, joiden eristystaso ei ole yhtä korkea kuin barrierissa, ja eläimet ovat yleensä perinteisissä avohäkeissä. Myös konventionaalieläimet pyritään pitämään mikrobiologisesti mahdollisimman korkeatasoisina, ja ne ovat parhaimmillaan yhtä puhtaita kuin barrierikasvatetut SPF-eläimet. Alemman eristystason ja yleensä harvemmin tehtävien terveystarkkailututkimusten vuoksi konventionaalieläinten status on kuitenkin epävarmempi kuin varsinaisten SPF-eläinten.

Millä perusteella tutkittavat mikrobit ja loiset valitaan?

Perusteena on mikrobin tai loisen haitallisuus eläinten tai ihmisten terveydelle tai tieteelliselle tutkimukselle. Kaikkea ei voi testata, joten mikrobivalinta on aina kompromissi. Laitoskohtaisten tarpeiden perusteella päätetään mitä, miten ja kuinka tiheästi tutkitaan. KEKSissä lähtökohtana ovat FELASAn suositukset. Eri puolilla maailmaa suositukset vaihtelevat. Tiedon lisääntyessä, uusia mikrobeja löydettäessä ja diagnostiikan kehittyessä suositukset muuttuvat.  

Terveystarkkailutulosten tulkinta

  • Jos tarkkailussa on yksikin positiivinen tulos, koko yksikkö katsotaan saastuneeksi kyseisellä mikrobilla.
  • Jos kaikki näytteet ovat negatiivisia, koko yksikkö katsotaan puhtaaksi kyseisestä mikrobista.

Saatu terveystarkkailutulos muuttuu historialliseksi heti, kun näytteet on otettu. Yksikön puhtaustilanne on sitä epävarmempi mitä pitempi aika viimeisestä näytteenotosta on kulunut.

Viimeksi päivitetty: 30.12.2016