Mikrobiologinen terveystarkkailu KEKSissä

Hiiribarrieri

  • Näytteet tutkitaan kolmesti vuodessa. Terveystarkkailututkimukset perustuvat FELASAn suosituksiin.
  • Pääsääntöisesti näytteet kerätään ns. sentineleläimistä. Sentinelhäkkiin siirretään vähintään 2 kk ajan ennen terveystarkkailua likaisia kuivikkeita eläinhuoneen tai häkkitelineen muista häkeistä, jolloin mahdolliset infektiot tarttuvat suuremmalla todennäköisyydellä juuri tutkittavaan yksilöön. Toisinaan tarkailuun valitaan satunnaisesti hiiriä jokaisesta eläinhuoneesta. Hiiret nukutetaan ja lopetetaan näytteenottoa varten.
  • Verinäytteistä tutkitaan serologisesti mikrobivasta-aineita.
  • Nielusta, emättimestä tai esinahasta sekä umpisuolen sisällöstä otetaan näytteet bakteeriviljelyyn.
  • Mm. papanoita, umpisuolen sisältöä, suolistoimusolmukkeita ja sivelynäytteitä voidaan kerätä PCR-tutkimuksiin.
  • Iho ja turkki mikroskopoidaan ulkoloisten varalta. Ohut- ja umpisuolen sisällön märkälevitteet mikroskopoidaan ja papanoista tehdään flotaatiotutkimus suoliston alkueläinten, matojen ja madonmunien varalta.
  • Eläin tarkastetaan silmämääräisesti näytteiden oton yhteydessä. Tarvittaessa tehdään tarkempi patologinen tutkimus. Ihosienten varalta tutkitaan, jos havaitaan niihin viittaavia merkkejä.
  • Näytteet tutkitaan ulkopuolisissa laboratorioissa. Iho ja turkki mikroskopoidaan itse.
  • Tutkitut mikrobit, löydökset, analyysimenetelmät ja tutkimuslaboratoriot kerrotaan terveystarkkailuraportissa.


 

Tutkimusosasto

Hiiret ja rotat

Jyrsijöille tehdään tutkimuspuolella FELASAn suosituksiin perustuvat terveystarkkailututkimukset vähintään kerran vuodessa.

Kaniinit

KEKSissä ei kasvateta kaniineja itse, vaan ne tuodaan kutakin koetta varten erikseen kaupalliselta koe-eläintuottajalta. Koska tuotavat eläimet ovat terveydelliseltä ja mikrobiologiselta tasoltaan korkeatasoisia, niistä ei rutiininomaisesti tehdä KEKSissä terveystarkkailuja. Jos kaniineilla ilmenee infektiosairauteen viittaavia oireita, päätetään tehtävät tutkimukset tapauskohtaisesti.

Siat

Porsaat tuodaan kokeita varten sikalasta, jossa on tartuntojen ehkäisy- ja terveystarkkailuohjelma kliinisiä sairauksia tai tuotannollista haittaa aiheuttavien mikrobien varalta. KEKSissä possuille tehdään eläinlääkärintarkastus. Näytetutkimuksia tehdään tarvittaessa, mikäli ilmenee aihetta epäillä tarttuvaa tautia.

Lampaat

Lampaat tuodaan tilalta, joka on mukana valtakunnallisessa tarttuvien lammastautien valvontaohjelmassa. Lisäksi tilalla on terveydenhuoltosopimus kunnaneläinlääkärin kanssa. Sopimukseen kuuluu tuotanto-olosuhteiden tarkkailu ja ennaltaehkäisevä terveydenhuolto. KEKSiin tuotaville lampaille tehdään eläinlääkärintarkastus. Näytetutkimuksia tehdään tarvittaessa, mikäli ilmenee aihetta epäillä tarttuvaa tautia.

 

KEKSin eläinten terveystarkkailulöydökset

Hiiribarrieri on puhdistettu noroviruksesta (MNV) syksyllä 2014 ja tällä hetkellä barrierissa ei ole terveystarkkailuohjelmassa tutkittavia mikrobeja tai loisia.

Tarkkailtavista mikrobeista KEKSin tutkimustilojen eläimissä on hiirillä norovirus (MNV, mouse norovirus) ja rotilla Streptococcus agalactiae.

 

Tietoja mikrobeista

Hiiren norovirus (murine/mouse norovirus, MNV)
Streptococcus agalactiae  (β–hemolyyttinen streptokokki)

Viimeksi päivitetty: 30.12.2016