Hyvinvoinnin arviointi ja seuraaminen

Koe-eläinten hyvinvointia ja ympäristöolosuhteita seurataan joka päivä. Ammattitaitoinen eläintenhoitaja tarkastaa eläimet vähintään kerran päivässä.

Päivittäin tarkastetaan

  • Eläimen yleinen ulkoinen olemus
  • Käyttäytyminen
  • Puhtaus
  • Liikkuminen ja aktiivisuus
  • Ravitsemustila
  • Karvapeitteen kunto
  • Silmät, korvat ja suu
  • Ruoan ja juoman kulutus
  • Häkin tai karsinan kunto ja puhtaus

Kokenut eläintenhoitaja huomaa nopeasti, jos kaikki ei ole kunnossa. Eläintenhoitaja kirjaa hyvinvointiongelmat Provetiin sekä tutkijan että eläinlääkärin tiedoksi ja toimenpiteitä varten. Eläintenhoitaja ottaa tarvittaessa myös välittömästi yhteyttä koe-eläinlaitoksen eläinlääkäriin, joka tekee tarkemman kliinisen tutkimuksen. Tapauskohtaisesti päätetään toimista eläimen hyvinvoinnin kohentamiseksi tai kokeen keskeyttämisestä eläimen osalta.

Kokeessa olevien eläinten kuntoon ja hyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota. Hankeluvassa tutkija kertoo yksityiskohtaisesti kaikki eläimille tehtävät toimenpiteet ja niistä mahdollisesti koituvat haittavaikutukset. Lisäksi hankeluvassa selvitetään, millä tavoin hyvinvointihaitta minimoidaan ja mitkä ovat perusteet eläimen poistamiselle kokeesta.    

Hyvinvoinnin tarkkailun tukena esim. kirurgisten toimenpiteiden jälkeen on hyvinvointilomake, johon merkitään päivittäin ja tarvittaessa useamminkin eläimen tila ja mahdolliset toimenpiteet, kuten kipulääkitys tai nestehoito. Kaikissa eläinhuoneissa on oltava nähtävillä selvitys eläimille tehtävistä koetoimenpiteistä, mahdollisesti aiheutuvista hyvinvointihaitoista, sekä kokeesta poistamisen perusteista toimenpiteiden seurantalomake.

Viimeksi päivitetty: 30.12.2016