Lopetuskriteerit

Kokeen keskeyttäminen yksittäisen eläimen kohdalla (humane end point) on se ajankohta, jolloin eläimelle aiheutunutta kipua tai kärsimystä on viipymättä vähennettävä esim. lopettamalla eläin, päättämällä kivulias toimenpide tai lievittämällä muilla keinoin kipua tai kärsimystä.

Eläinkoetta suunniteltaessa on ennakkoon mietittävä, miten eläinten hyvinvointi voi kokeessa vaarantua. Kokeen keskeyttämisajankohta kuvataan hankesuunnitelmassa ja määritellään keskeyttämisen perusteet.

Jos on odotettavissa, että eläimelle aiheutuu kokeessa kipua, kärsimystä tai muuta haittaa, keskeyttämisajankohdaksi on määriteltävä sellainen ajankohta, jossa eläimen kokema kipu tai kärsimys on niin vähäinen kuin mahdollista, mutta kokeen tarkoitus kuitenkin saavutetaan.

Jos eläimelle aiheutunut haitta ylittää ennalta määritellyt keskeyttämisen perusteet ennen suunniteltua kokeen päättämisen ajankohtaa, koe on päätettävä kyseisen eläimen kohdalta. Jos eläin sairastuu tai vahingoittuu odottamattomasti kokeesta riippumattomista syistä, se on tarvittaessa lopetettava lopetusperusteiden mukaisesti.

Yleisiä kriteerejä eutanasialle ovat esimerkiksi kivuliaisuus, huomattava laihtuminen tai kuivuminen, syömättömyys tai juomattomuus, tai epänormaali yleisolemus ja käyttäytyminen.

Viimeksi päivitetty: 30.12.2016