Lainsäädäntö

Tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettäviä eläimiä koskeva lainsäädäntö on eläinsuojelulähtöinen. Tarkoituksena on varmistaa, että

  • Eläimiä pidetään ja käytetään vain tarpeellisista ja tärkeistä syistä
  • Eläimiä käytetään mahdollisimman vähäinen määrä
  • Eläimille aiheutetaan mahdollisimman vähän kipua, tuskaa, kärsimystä tai pysyvää haittaa

 

Toimintaa säädetään kansallisilla ja kansainvälisillä säädöksillä, sopimuksilla ja ohjeilla. Tärkeimmät säädökset ovat

  • Laki tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta
  • Valtioneuvoston asetus tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta
  • Euroopan unionin direktiivi tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta
  • Eurooppalainen yleissopimus
  • Geenimuunneltujen eläinten käyttöä koskeva geenitekniikkalaki ja valtioneuvoston asetus geenitekniikasta

 

Laki koe-eläintoiminnasta

Asetus koe-eläintoiminnasta

Eurooppalainen yleissopimus

Koe-eläindirektiivi

Geenitekniikan lautakunta

Viimeksi päivitetty: 2.11.2016