Hankelupa

Eläinkokeen eli hankkeen tekeminen on aina luvanvaraista. Luvan myöntämisestä päättää valtioneuvoston asettama hankelupalautakunta (ELLA), johon kuuluu tutkijoita, eläinlääkäreitä, eläintenhoidon asiantuntijoita sekä eläinsuojelun tai etiikan asiantuntijoita. Lautakunnan puheenjohtaja on juristi. Lautakunnan kokoonpano ja toimintaperiaatteet kerrotaan ELLAn sivuilla.

  • Hankkeen saa aloittaa vasta, kun hankelupalautakunta on myöntänyt kokeelle luvan. ELLA on uudistamassa lupahakemuslomakkeitaan, ja niitä ei tällä hetkellä ole ELLAn verkkosivuilla. Toistaiseksi käytössä olevat lomakkeet löytyvät KEKSin kotisivuilta, täältä.
  • Eläimiä käyttävän tutkimuksen saa suorittaa vain, jos tuloksen saavuttamiseksi ei ole mahdollista käyttää muuta menetelmää
  • Koe on korvattava kokonaan tai osittain aina, kun se on mahdollista
  • Kokeessa ei saa käyttää useampia eläimiä kuin kokeen tarkoituksen saavuttaminen edellyttää
  • Toimenpiteet on suoritettava siten, että eläimelle aiheutuu mahdollisimman vähän kipua, tuskaa, kärsimystä tai pysyvää haittaa

Viimeksi päivitetty: 18.2.2021