Toiminnanharjoittaja ja laitos

Toiminnanharjoittaja voi olla

 • Eläinten kasvattaja
 • Eläinten toimittaja - myy, välittää tai luovuttaa
 • Eläinten käyttäjä - toteuttaa hankkeita

Lupa toimintaan anotaan aluehallintovirastolta. Aluehallintoviraston läänineläinlääkäri tarkastaa laitoksen tilat, laitteet ja toiminnan ennen toimintaluvan myöntämistä ja suorittavaa laitoksessa säännöllisiä tarkastuskierroksia.

Laitoksessa on oltava pätevä henkilöstö sekä riittävät ja asianmukaiset tilat, laitteet ja välineet. Eläinten häkkitiloista ja muista olosuhteista määrätään yksityiskohtaisesti sekä kansallisessa että kansainvälisessä lainsäädännössä.

Laitoksella on oltava hyvinvointiryhmä, jonka tehtävänä on neuvoa ja seurata hankkeiden tuloksia eläimen hyvinvoinnin kannalta. Lisäksi hyvinvointiryhmä kehittää valvontaa, raportointia ja seurantaa.

Jos laitoksessa valmistetaan tai ylläpidetään geenimuunneltuja eläimiä, lupa toimintaan on saatava myös geenitekniikan lautakunnalta. Laitoksilla on usein lupa suljettua, 1-luokan toimintaa varten, jossa gm-eläinten riskiluokitus on matala. Jos kokeessa tarvittavien eläinten riskiluokitus on suurempi, tutkijan on syytä varmistaa, että tällaisten organismien tai eläinten käyttäminen on laitoksessa mahdollista.

Laitoksen on seurattava eläinten hyvinvointia ja tilojen ympäristöolosuhteita sekä pidettävä näistä valvontakirjanpitoa. Valvontakirjanpito koskee mm. seuraavia asioita:

 • Laitokseen hankitutut, myydyt tai luovutetut eläimet, laitoksessa syntyneet ja ylläpidettävät eläimet
 • Eläinten alkuperä
 • Toimenpiteissä käytetyt eläimet
 • Lopetetut ja kuolleet eläimet sekä kuolinsyyt
 • Eläimille annetut lääkeet
 • Eläinten hoito ja siinä esiintyneet häiriöt
 • Eläinlääkintähuoltoa varten tehdyt eläinlääkärin käynnit sekä toimenpiteet
 • Hoitovälineiden ja laitteiden huollot, häiriöt ja korjaukset
 • Eläinten sairastumiset, vahingoittumiset sekä hoitotoimenpiteet
 • Ympäristöolosuhteet sekä niissä esiintyneet häiriöt

Viimeksi päivitetty: 25.10.2016