Henkilöstö ja pätevyydet

Toiminnanharjoittajalla eli eläinten kasvattajalla, toimittajalla tai käyttäjällä on oltava tarvittava määrä pätevää henkilöstöä. Toiminnasta vastaava henkilö huolehtii siitä, että laitoksessa noudatetaan koe-eläintoiminnalle asetettuja vaatimuksia ja lainsäädäntöä. Jokaisessa laitoksessa (käytännössä eläinosasto) on yksi tai useampi laitoksesta vastaava henkilö, joka vastaa eläinten hyvinvoinnista ja hoidosta, ja huolehtii siitä, että henkilöstö on koulutettua ja pätevää. Eläinlääkintähuollosta vastaa nimetty eläinlääkäri.

Kuka saa tehdä toimenpiteitä eläimille?

Hankkeen suunnitteluun ja toimenpiteiden suorittamiseen sekä eläinten hoitoon osallistuva henkilökunta jaetaan tehtävien mukaan neljään ryhmään:

a) Toimenpiteiden tekeminen eläimille

b) Toimenpiteiden ja hankkeiden suunnittelu

c) Eläinten hoitaminen

d) Eläinten lopetus.

Toimenpiteitä saa tehdä henkilö, joka on harjoitellut toimenpidettä ja näyttänyt osaavansa tehdä toimenpiteen oikein. Pätevyys on laji- ja toimenpidekohtainen. Harjoittelu aloitetaan yleensä tutkimusryhmässä valvonnan alaisena tai kurssilla, johon sisältyy teoriaa sekä käytännön harjoitustöitä. Toimenpidekurssin suorittavat kaikki ne henkilöt, jotka tekevät eläimille toimenpiteitä: tutkijat, laboratoriohenkilökunta, opiskelijat ja eläinten hoitohenkilökunta. Toimenpiteen saa tehdä itsenäisesti ilman valvontaa, kun riittävät taidot on osoitettu.

Hankkeen saa suunnitella henkilö, joka on suorittanut yliopiston opetusohjelman mukaisen kurssikokonaisuuden ja jolla on ylempi korkeakoulutututkinto. Jokaisessa hankkeessa on oltava vähintään yksi henkilö, jolla on suunnittelijan pätevyys.

Eläinten hoitajan pätevyys saavutetaan teoreettisilla ja käytännön opinnoilla ja näytöillä.

Myös eläinten lopettaminen edellyttää pätevyyttä. Tämä voidaan hankkia erillisellä lyhyellä kurssilla ja sen jälkeisellä pätevöitymisellä. Myös toimenpidekurssilla saadaan pätevyys eläimen lopetusta varten.

Jokaisen ryhmän koulutuksen sisällöstä on yksityiskohtainen kuvaus EU:n ohjeistossa: A working document on the development of a common education and training framework fo fulil the requirements under the Directive. KEKSin kurssit noudattavat näitä ohjeistoja.

Viimeksi päivitetty: 9.1.2017