Valvonta

Eläimiä tutkimuksessa ja opetuksessa käyttävien toiminnanharjoittajien ja toiminnan yleinen ohjaus ja valvonta kuuluu maa- ja metsätalousministeriölle.

Etelä-Suomen ja Itä-Suomen aluehallintovirastot ohjaavat ja valvovat säännösten noudattamista alueellisella tasolla. Aluehallintovirastot myöntävät toimintaluvat toimintaa varten. Läänineläinlääkäri tekee tarkastuskäyntejä laitoksiin ja hänellä on oikeus seurata toimenpiteiden  suorittamista sekä olla läsnä hankelupalautakunnan tai sen jaoston kokouksessa.

Hankelupalautakunta myöntää luvat hankkeiden suorittamista varten.

Toiminnanharjoittajan nimeämä toiminnasta vastaava henkilö huolehtii siitä, että laitoksessa noudatetaan toiminnalle asetettuja vaatimuksia. Koe-eläinlaitoksesta vastaava henkilökunta vastaa eläinten hyvinvoinnista ja hoidosta sekä henkilökunnan pätevyydestä. Nimetty eläinlääkäri vastaa eläinlääkintähuollosta ja eläinten hyvinvointiin ja kohteluun liittyvästä neuvonnasta.

Hyvinvointiryhmä neuvoo, seuraa ja auttaa kehittämään hankkeita eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pitää rekisteriä hankeluvista. Käytetyistä eläimistä kerätään vuosittain tietoja sekä kansallisia että EUn tilastointeja varten.

Viimeksi päivitetty: 27.9.2016