Täydennyskoulutus

Omaa ammattitaitoa on ylläpidettävä. Tämä voidaan toteuttaa osallistumalla alan täydennyskoulutukseen, jota tarjotaan  kotimaisissa ja kansainvälisissä koulutustapahtumissa ja kokouksissa. Täydennyskoulutuksen tulee sisältää sekä teoreettista koulutusta että käytännön harjoittelua; lajikohtaisia taitoja voi ja pitää täydentää aina tarpeen mukaan peruskurssien suorittamisen jälkeen.

Useissa yliopistoissa järjestetään säännöllisten kurssien lisäksi koulutusta, jolla täydennetään ja päivitetään osaamista. Kursseista ilmoitetaan yleensä yliopiston koe-eläinkeskuksen kotisivuilla.

Suomalaiset koe-eläinalan yhdistykset FinLAS (Suomen koe-eläintieteen yhdistys), FALAV (Suomen koe-eläinlääkäreiden yhdistys) sekä KATY (Koe-eläinhoitajien ja alan työntekijöiden yhdistys) järjestävät koe-eläinalan seminaareja ja koulutuspäiviä. Tilaisuuksista tiedotetaan mm. FinLASin sivuilla ja ne ovat yleensä avoimia kaikille alan työntekijöille.

Pohjoismainen koe-eläinalan yhdistys, Scand-LAS (Scandinavian Society for Laboratory Animal Science) järjestää koulutuspäivät kerran vuodessa. Kolmipäiväisten koulutuspäivien kieli on englanti, ja ohjelma sisältää sekä tieteellisiä esityksiä että käytännön työhön liittyviä esityksiä, demonstraatiota ja workshoppeja. Seuraava ScandLAS kokous pidetään kesäkuussa 2015 Turussa.

Eurooppalainen koe-eläinjärjestöjen kattojärjestö FELASA (Federation of European Laboratory Animal Science Associations) järjestää kongressin kolmen vuoden välein. Kongressi on suurin Euroopassa järjestettävä alan tilaisuus, johon osallistuu koe-eläinalan asiantuntijoita ja tutkijoita ympäri maailmaa. Seuraava FELASAn kokous järjestetään Brysselissä kesäkuussa 2016.

Erityisesti eläinlääkäreille suunnattua täydennyskoulutusta tarjoaa eurooppalainen koe-eläinlääkäreiden yhdistys ESLAV (European Society of Laboratory Animal Veterinarians) vuosittaisissa kokouksissaan.

Koe-eläintieteeseen voi erikoistua suorittamalla Master of Laboratory Animal Science –koulutusohjelman esimerkiksi Kööpenhaminan yliopistossa.

European College of Laboratory Animal Medicine, ECLAM tarjoaa eläinlääkäreille mahdollisuuden erikoistua koe-eläinlääketieteeseen. Eurooppalaisen koe-eläinlääketieteen erikoiseläinlääkärin pätevyyden (ECLAM diplomate) saavuttaa suorittamalla ECLAMin hyväksymän koulutusohjelman ja loppukokeen

Viimeksi päivitetty: 9.1.2017