Hankelupa vai sisäinen lupa?

Hankeluvan rajana on neulanpisto. Joskus on epäselvää, tarvitaanko tutkimukselle hankelupa vai riittääkö pelkkä sisäinen lupa. KEKSin henkilökunta auttaa epäselvissä tapauksissa ja apua saa myös ELLAn esittelijöiltä. Tutkija vastaa aina oman tutkimuksensa luvista.

Koska tarvitaan hankelupa?

  • Jos eläimelle voi aiheutua vähintään hyvän eläinlääkintäkäytännön mukaisesti suoritetun neulanpiston aiheuttamaan tuntemukseen verrattavaa kipua, tuskaa, kärsimystä tai pysyvää haittaa
  • Muuntogeenisen eläinlinjan luominen ja ylläpito siten, että eläimille voi aiheutua kipua, tuskaa, kärsimystä tai pysyvää haittaa
  • Terminaalisessa nukutuksessa suoritetut toimenpiteet

Toimenpide yksittäisen eläimen kohdalla alkaa silloin, kun eläintä aletaan valmistella käytettäväksi ja päättyy, kun havaintojen tekeminen elävästä eläimestä on lopetettu.

Koska riittää sisäinen lupa?

  • Neulanpiston aiheuttama kipu, tuska, kärsimys tai pysyvä haitta alittuu
  • Eläimen tunnistamista varten tehty toimenpide, esim. korvan loveaminen
  • Tavallinen eläintenhoito
  • Muuntogeenisen eläimen kasvattaminen kannan luomisen jälkeen, jos eläimelle ei aiheudu neulanpistoon verrattavaa kipua, tuskaa tai kärsimystä tai pysyvää haittaa
  • Kliininen eläinlääkintä
  • Kliininen eläinlääkintätutkimus myyntilupaa varten

Viimeksi päivitetty: 22.11.2018