Gm-rekisteri-ilmoitus

Uudesta geenimuunnellusta kannasta on tehtävä geenimuunneltuja eläimiä koskeva rekisteri-ilmoitus KEKSiin. Koe-eläinlaitokset pitävät lakisääteisesti luetteloa kaikista gm-kannoista, joita laitoksessa kasvatetaan tai ylläpidetään. Tärkeänä osana gm-ilmoitusta on riskinarvionti.

Gm-rekisteri-ilmoitus tehdään gmrekisteri lomakkeella, joka toimitetaan sähköpostin liitetiedostona Hanna-Marja Voipiolle.

Gm-rekisteri-ilmoitus on tehtävä seuraavissa tapauksissa:

  • Uuden gm-kannan valmistaminen aloitetaan
  • Kaksi olemassa olevaa gm-kantaa risteytetään keskenään
  • KEKSiin tuodaan muualta uusi gm-kanta. Ilmoituksen on oltava voimassa jo eläinten kuljetuksen aikana.

Rekisteri on gm-kantakohtainen. Rekisteriin merkittyä kantaa ei tarvitse ilmoittaa uudestaan, jos se on rekisteröity aiemmin esim. toisen tutkijan ilmoittamana.

Rekisteritietoja liitetään parhaillaan Provetiin, jonne on suunnitteilla myös uusi rekisterilomake.

Viimeksi päivitetty: 18.12.2018