Muutoslupa

Jos hyväksyttyyn hankesuunnitelmaan on tehtävä muutoksia, voidaan tätä anoa ELLAsta muutoslupalomakkeella.

Muutoshakemuksella voidaan hakea samaan tutkimukseen liittyviä muutoksia, kuten eläinten määrän lisäystä, uuden eläinlajin lisäämistä tutkimukseen, kokeen suorittamisajan pidentämistä tai lisätoimenpiteitä.

Lomakkeella voidaan ilmoittaa kokeen vastuuhenkilöiden tai suorituspaikan muutoksista.

Muutoslupa on maksullinen, muutosilmoitus on maksuton.

Viimeksi päivitetty: 18.12.2018