Vakavuusluokitus ja kirjanpito

Toimenpiteiden vakavuusluokitus

Toimenpiteiden eläimille aiheuttama kipu, tuska kärsimys ja pysyvä haitta arvioidaan etukäteen hankelupahakemuksessa.

Vakavuusluokkia on neljä: Ei toipumista, lievä, kohtalainen ja vakava. Ei toipumista tarkoittaa toimenpidettä, jossa nukutettua eläintä ei herätetä toimenpiteen jälkeen.

Esimerkkejä luokituksesta on direktiiviin liitteessä VIII sekä EU:n työryhmän valmistelemissa malleissa (http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/examples.pdf).

ELLA arvioi hankkeen vakavuusluokan lupakäsittelyn yhteydessä; arvio voi myös poiketa hakijan arvioista. Lisäksi ELLA päättää, onko hankkeesta tehtävä takautuva arviointi.

Tosiasiallinen vakavuusluokitus

Jokaisen hankkeessa käytetyn eläimen kokema haitta arvioidaan sen jälkeen, kun eläin on lopetettu. Tämä tosiasiallisen haitan luokittelu voi poiketa alkuperäisestä vakavuuden arvioinnista. Luokitusta varten eläimen hyvinvointia ja sille aiheutunutta haittaa on seurattava toimenpiteiden aikana ja kirjattava ylös tilastointia varten. Provetin osana on tilastointiohjelma, johon tutkija tekee lopullisen eläinkohtaisen vakavuusluokituksen.

Takautuva arviointi

Vakavaa haittaa aiheuttavat hankkeet sekä hankkeet, joissa on käytetty apinoita, arvioidaan takautuvasti. Arvioinnin tekee Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ja tiedot arviointia varten toimittaa hankeluvan haltija. Arviointia varten tarvitaan tiedot siitä, miten hankkeen tavoitteet on saavutettu, minkälainen on ollut eläimille aiheutettu haitta ja toimenpiteiden tosiasiallinen vakavuus sekä miten 3R-periaatetta (korvaaminen, vähentäminen, parantaminen) on toteutettu.

Kirjanpito

Hankeluvan haltijan velvollisuus on tilastoida eläinten vuotuinen käyttö Provetiin, josta KEKS kerää yliopiston vuositilastot ja ilmoittaa viranomaisille.

Viimeksi päivitetty: 18.12.2018