Eläinten käytön tilastointi

Koe-eläinlaki 497/2013 edellyttää koe-eläinten käytön tilastoinnin vuotuisesti Eu-direktiivissä 2010/63 määriteltyjen sääntöjen mukaisesti. Ensisijainen tutkija merkitsee eläimensä valmiiksi Provetin tilastointiliittymässä, joka löytyy Raportit valikosta. Hankevastaava hyväksyy ja lukitsee omien lupiensa tilastointimerkinnät. Vuotuiset tilastot tulee olla valmismerkitty ja hyväksytty 31.1. mennessä. Koe-eläinkeskus tekee tilastomerkinnöistä yhteenvedon ja toimittaa valmiin raportin viranomaiselle. Eläimet jotka ovat käytetty ”toimenpiteeseen” päätyvät Eu-raporttiin ja muut eläimet kansalliseen Fi-raporttiin.

Tilastointitietoja voi muokata, merkitä valmiiksi ja tallentaa sitä mukaan kun eläimiä poistetaan luvalta. Provet lähettää muistutusviestin yli kuukausi sitten luvalta poistetuista eläimistä, joille ei ole laitettu valmis-merkintää.

Tilastointiliitymässä eläimiä voi hakea ja rajata eri hakukriteerejä hyväksi käyttäen. Ensisijainen tutkija pääsee tilastoimaan niitä eläimiä, joiden eläinkortille hänet on merkitty ensisijaiseksi tutkijaksi.

Jokainen haettu rivi merkkaa yhtä eläintä. Alussa tilastoinnin tila on ”Kesken” ja muokattavat kentät ovat oletusarvoilla. Tarkistetaan arvojen oikeellisuus, korjataan tarvittaessa ja laitetaan ruksi valmisruutuun. Provet tarkistaa rivin ja ilmoittaa, mikäli tiedoissa on tilastollisia ristiriitaisuuksia. Jos ristiriitaisuuksia ei ole, tiedot voidaan tallentaa.

Tallennus muuttaa tilaston joko EU- tai FI-muotoon sen mukaan kumpaan raporttiin eläimet kuuluvat. Halutessa ”Vie Exceliin” komennolla saa Excel-raportin omaan käyttöönsä.

Jos tietoja halutaan muokata ennen kuin hankevastaava lukitsee tiedot, poistetaan valmisruksi, tehdään muutokset ja tallennetaan. Tallennus ilman valmisruksia palauttaa lähtötilanteen.

Luvan hankevastaava hyväksyy ensisijaisen tukijan merkinnät ja lukitsee tiedot klikkaamalla vihreää ”Lähetä valmiit käyttöraporttiin” kenttää.

Yksityiskohtaisemmat (englanninkieliset) ohjeet käyttötilastoinnista ja sen periaatteista löytyvät täältä.

Viimeksi päivitetty: 18.12.2020