Tutkimusympäristö

Koe-eläinkeskuksen eläin- ja toimenpidetilat

Koe-eläinkeskuksessa on sekä eläintiloja että tutkijoiden käyttöön tarkoitettuja toimenpide- ja laboratoriotiloja. Eläinten tuottamiseen ja ylläpitoon on mikrobiologiselta laadultaan usean tasoisia eläinosastoja. Jyrsijät tuotetaan puhtaassa barrieriosastossa, jonne kulku on rajoitettu.  Konventionaalisella tutkimusosastolla hoidetaan ja ylläpidetään kokeissa olevia eläimiä, ja tutkimusosastolla sijaitsevat myös tutkijoiden työskentelyyn varatut toimenpidetilat.

  • Hiiret tuotetaan ja ylläpidetään transgeenisten hiirien barrierissa, joka on suljettu eläinosasto. Kokeellista toimintaa tg-barrierissa on vain vähän. Tg-barrieriyksikön toimintaa kuvataan gm-eläinpalveluiden yhteydessä.
  • Tutkimustoiminta on keskitetty tutkimusosastolle. Tutkimusosastolla hoidetaan ja ylläpidetään kokeissa olevia eläimiä.
  • Tutkimusosastolla on useita toimenpide- ja laboratoriotiloja, joita tutkijat voivat varata omaan käyttöönsä.
  • Jyrsijät voidaan tarvittaessa eristää eristysosastolle tai isolaattoreihin.
  • Eläinten kuvantaminen on mahdollista KEKSiin sijoitetuilla kuvantamislaitteilla.
  • Kokeellisen kirurgian osasto tarjoaa mahdollisuudet suurten koe-eläinten kokeelliseen toimintaan.
     

Koe-eläinkeskuksen tiloihin johtavat ovet pidetään aina lukittuina. Tiloihin saapumista ja sieltä poistumista valvotaan tallentavalla videolaitteella. Liiketunnistimet valvovat tiloja virka-ajan ulkopuolella.

Yksikössä liikkumista varten tarvitaan kulunvalvontatunniste (sähköavain), johon on lisätty tarvittavat kulkuoikeudet. Kulkuoikeudet anotaan koe-eläinkeskuksesta ja ne myönnetään, kun hakija on perehdytetty työskentelemään yksikössä.

Viimeksi päivitetty: 23.9.2016