Nukutus

Koe-eläimen nukutuksen tavoitteena on mahdollistaa toimenpiteen suorittaminen ilman, että siitä aiheutuu eläimelle kipua, stressiä tai muuta kärsimystä. Riittävä kivunlievitys toimenpiteen aikana auttaa vähentämään kipua myös toimenpiteen jälkeen postoperatiivisen kivunlievityksen ohella. Epämiellyttäviä muistikuvia eläimelle ei saa jäädä.

Kirurgisen yleisanestesian osatekijät

 • Tajuttomuus
 • Kivuttomuus
 • Liikkumattomuus
 • Rentous

Kaikkien osatekijöiden toteutuminen voi vaatia usean eri aineen yhdistämistä.

Nukutuksesta ja nukutusaineista tulee olla mahdollisimman vähän haittaa tutkimustavoitteille. Kirurgisen stressin vaikutus fysiologiaan voi olla kuitenkin paljon suurempi kuin lääkeaineiden tutkimusta haittaavat vaikutukset, eikä tästä syystä anestesian ja kipulääkityksen – ja koe-eläimen hyvinvoinnin – tason laskemiseen ole yleensä perusteita tutkimuksellisista syistä. Usein on olemassa enemmän kuin yksi hyväksyttävä nukutusvaihtoehto ja eri vaihtoehtojen vaikutukset tutkimuksen kannalta on punnittava etukäteen.

Nukutusaineiden toimivuuteen ja annostukseen vaikuttavat monet tekijät, minkä vuoksi uudessa kokeessa voidaan joutua poikkeamaan normiannostusohjeista tai aiemman kokeen nukutusprotokollasta.

Nukutuksessa huomioon otettavia biologisia tekijöitä

 • Eläinlaji, -rotu ja -kanta
 • Ikä
 • Sukupuoli
 • Tiineys
 • Paino ja ravitsemustila (hoikka – lihava)
 • Tutkimusmalli (esim. tutkittava sairaustila)
 • Biologiset rytmit (esim. vuorokausirytmi, kiimakierto)

Annostelureitti voi vaikuttaa annostukseen huomattavasti. Tarvittaessa nukutusprotokollan toimivuus kannattaa varmistaa pilottikokeella.

Viimeksi päivitetty: 23.9.2016