Hyvinvointiryhmä

Vuonna 2013 voimaan tulleen lainsäädännön mukaan koe-eläinlaitoksella on oltava eläinten hyvinvointiryhmä. KEKSissä hyvinvointiryhmään kuuluvat laitoksen johtaja, eläinosastojen lähiesimiehet, eläinlääkäri, sekä tutkijajäseniä. Hyvinvointiryhmälle määrättyjä tehtäviä ovat:

 • Neuvonta, tiedotus ja koulutus henkilökunnalle ja tutkijoille eläinten hyvinvointiin ja 3R-periaatteisiin liittyvissä kysymyksissä
 • Hyvinvointiin liittyvän valvonnan, raportoinnin ja seurannan tarkastaminen ja kehittäminen
 • Toimenpiteiden vakavuuden ja vakavuuden arvioinnin seuranta
 • Päättäminen hankkeissa käytettyjen eläinten mahdollisesta palauttamisesta ja sopeuttamisesta uuteen ympäristöön

Hyvinvointiryhmän toiminnan on oltava dokumentoitua, ja sen toimintaa valvoo läänineläinlääkäri.

Hyvinvointiryhmä toimii KEKSissä:

 • Laitoksen johtaja ja eläinlääkäri käsittelevät ennakkoon tutkijoiden kanssa hankelupahakemukset. Tällöin kiinnitetään erityisesti huomiota tutkimuksaesta mahdollisesti aiheutuviin hyvinvointihaittoihin ja niiden ehkäisyyn tai minimointiin.
 • KEKSin henkilökunnan ja tutkimusryhmien kesken pidetään aina ennen kokeen alkua kokous, jossa käydään läpi kaikki eläimille tehtävät toimenpiteet, hoito ja seuranta, toiminta mahdollisissa hyvinvointiongelmissa, ja inhimilliset päätepisteet. Samalla varmistetaan tutkijoiden ja hoitohenkilökunnan hyvä yhteistyö ja tiedon kulku.
 • Eläinten hyvinvointiin ja koetoimenpiteiden suoritukseen liittyvää käytännön neuvontaa annetaan tutkijoille ja hoitajille hankkeiden aikana tarpeen mukaan.
 • Sekä KEKSin henkilökunnalle että tutkijoille järjestetään vuosittain eläinten hyvinvointi- ja 3R-koulutustilaisuuksia.
 • Eläintenhoitajat tarkastavat kaikki eläimet päivittäin. Lisäksi kokeessa olevien eläinten hyvinvointia seurataan tarvittaessa tehostetusti, sen mukaan kuin hankkeiden aloituskokouksissa sovitaan tai jos kokeen kuluessa huomataan lisääntynyt tarkkailutarve.
 • Eläinlääkäri kiertää säännöllisesti kaikki eläinhuoneet, ja käy lisäksi aina tarvittaessa tarkastamassa yksittäiset ongelmatapaukset.
 • Yksittäiset hyvinvointiongelmat kirjataan havaittaessa tietokoneelle eläinhallintajärjestelmään. Eläintenhoitaja, tutkija ja eläinlääkäri yhdessä päättävät toimenpiteistä, jotka myös kirjataan ylös. Hankkeen päätyttyä tutkija kirjaa eläintietojärjestelmään hankkeen toteutuneen vakavuusluokan jokaiselle eläimelle erikseen. Näin voidaan hankekohtaisesti seurata toimenpiteiden vakavuutta ja sen arviointia.

 

Viimeksi päivitetty: 23.9.2016