Kemian tutkinto-ohjelman työelämäpäivä 12.12.2019

Kemian tutkinto-ohjelma

Tervetuloa Kemian tutkinto-ohjelman verkkosivuille. Opetus ja tutkimus kemian tutkinto-ohjelmassa ovat keskittyneet materiaalien kemiaan, kestävään kemiaan ja analyyttiseen kemiaan. Kemian opetuksen ja tutkimuksen tavoitteena on edistää huomispäivän ympäristöystävällistä yhteiskuntaa.

Opetus koostuu yleis-, perus- ja aineopinnoista sekä sivuaineopinnoista. Opinnot sisältävät kemian eri osa-alueiden (analyyttinen, fysikaalinen, epäorgaaninen, orgaaninen ja soveltava kemia) teoriaopintoja ja laskuharjoituksia, käytännön laboratoriotyöskentelyä sekä itsenäistä opiskelua. Kemian eri alojen erinomaisen osaamisen sisältävä tutkinto Oulun yliopistosta antaa hyvät edellytykset esimerkiksi kemian teollisuudessa työskentelyyn.