Opiskelu

Kemian opetus perustuu tieteelliseen tutkimukseen. Kaikki aine- ja syventävien kurssien opettajat myös tutkivat, vetävät tutkimusryhmiä ja ohjaavat tutkimusprojekteja ja opinnäytetöitä.  Opiskelijat pääsevät jo opintojensa aikana tekemään tieteellistä tutkimustyötä tutkimusryhmissä. Työskentely tutkimusryhmissä opiskelun aikana tukee opiskelijoiden tutkimuksellista työotetta ja orientoi opiskelijat tutkimustyöhön.

Kemian opiskelussa keskiössä ovat kemian opinnot sekä sivuaineopinnot fysiikalta, matematiikalta sekä prosessi- ja ympäristötekniikalta.

Opiskeluympäristö on Linnanmaan yliopistokampuksella. Ensimmäisen kerroksen tiloista löytyy opetuslaboratorioita, erikoisboratorioita, tiedekuntalaboratorio ja luentosaleja. Tutkimusyksiköiden työntekijät löydät kolmannen ja neljännen kerroksen tiloista.

    Viimeksi päivitetty: 16.10.2018