Tutkimus

Kemian tutkinto-ohjelman opettajat työskentelevät Kestävän kemian ja Ympäristö- ja kemiantekniikan tutkimusyksiköissä.

Keskeisimmät tutkimusalueet

Epäorgaaninen analyyttinen kemia:

 • analyysimenetelmien kehittäminen teollisuuden, ympäristöntutkimuksen ja geoanalytiikan tarpeisiin
 • tutkimuksissa tärkeitä osa-alueita ovat näytteen esikäsittely ja atomispektrometriaan perustuvat määritysmenetelmät, sekä tilastollisten menetelmien hyödyntäminen tutkimuksessa

Epäorgaaninen kemia:

 • pääryhmien kemia: rikin, seleenin ja telluurin yhdisteet ja metallikompleksit
 • epäorgaaniset polymeerit
 • tutkimusmenetelmiä: suojakaasuja korkeapainetekniikat syntetiikassa, röntgendiffraktio, NMR-spektroskopia, molekyylimallinnus

Orgaaninen kemia:

 • orgaaniset funktionaaliset materiaalit
 • luonnon polysakkaridit - kemiallinen modifiointi ja hyödyntäminen erilaisissa sovelluksissa

Soveltava ja fysikaalinen kemia

 • materiaalikemian tutkimus, erityisesti uusien adsorbenttien ja katalyyttisten materiaalien valmistus
 • pintakemian tutkimus
 • katalyysikemia, uusien (katalyyttisten) vedenpuhdistusmenetelmien kehittäminen ja vedenpuhdistuskemikaalien valmistaminen
 • sähkökemian tutkimus, erityisesti litiumioniakkukemikaaleihin valmistukseen liittyvä saostuskemian tutkimus
 • biomassan katalyyttinen käsittely uusiksi kemikaaleiksi

Viimeksi päivitetty: 19.10.2018