Opinnot

WebOodissa löydät tutkintorakenteet, tutkintoihin vaadittavat opinnot ja opintojaksokuvaukset. Myös opintojaksojen ja tenttiaikataulut opetusajat löytyvät WebOodista.

WebOodin tietoja voidaan selailla ilman sisäänkirjautumista. Se tarvitaan vain, kun halutaan ilmoittautua opintojaksoille tai tentteihin.

Opintojaksoille ja tentteihin ilmoittautuminen tapahtuu WebOodin kautta. Ilmoittautuminen on pakollista!

Kemian opinnot jakautuvat perus-, aine- ja syventäviin opintoihin. Koska kemia on kokeellinen luonnontiede, kuuluu opintoihin melko paljon käytännön laboratorioharjoituksia.

Tutkinnot

Kemian tutkinto-ohjelmassa voidaan suorittaa luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (LuK), joka on alempi korkeakoulututkinto ja filosofian maisterin tutkinto (FM), joka on ylempi korkeakoulututkinto. Filosofian maisterin tutkinto suoritetaan luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon jälkeen ja se antaa joko kemistin tai aineenopettajan pätevyyden.

Maisterin tutkinnon edellyttämä kandidaatin tutkinto voidaan suorittaa myös muissa yliopistoissa tai korkeakouluissa kuin Oulun yliopistossa. Muualla luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaneet voivat joutua täydentämään opintojaan erikseen sovittavalla tavalla. Mahdolliset täydentävät opinnot katsotaan tapauskohtaisesti.

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto kemian tutkinto-ohjelmassa käsittää kaikille yhteiset yleis-, perus- ja aineopinnot. Myös sivuaineopinnot ovat osittain yhteiset kaikille. Tutkintoon sisältyvät valinnaiset opinnot opiskelijan on mahdollista suorittaa oman mielenkiintonsa ja urasuunnitelmiensa mukaan muiden tutkinto-ohjelmien opetustarjonnasta.

Suuntautumisvaihtoehdot

Kemian tutkinto-ohjelmassa on kemistin sekä aineenopettajan tutkintoon johtavat suuntautumisvaihtoehdot. Kemistin tutkintoon johtavan suuntautumisvaihtoehdon opetus liittyy kiinteästi opetuksesta vastaavien tutkimusyksiköiden ja niissä toimivien tutkimusryhmien tutkimusaiheisiin.

Sivuaineopinnot

Kemistin suuntautumisvaihtoehdossa kandidaatin tutkintoon sisältyy sekä pakollisia että valinnaisia sivuaineopintoja. Kemian tutkinto-ohjelmassa sivuaineiksi suositellaan fysiikkaa, matematiikkaa ja prosessitekniikkaa.

Opintojen suunnitteluun saa apua koulutussuunnittelijalta ja oma-opettajalta.

 

Viimeksi päivitetty: 16.10.2018