Vaihto-opiskelu ja Erasmus+ harjoittelu

Opiskelu ulkomailla on kaikille arvokas kokemus, joka avartaa heidän näkemystään maailmasta ja vieraista kulttuureista. Se edistää kykyä ymmärtää monenlaisia ajattelutapoja, taitoja kommunikoida vierailla kielillä ja liikkua vapaasti uusissa ympäristöissä. Yhä enenevässä määrin opiskelun ulkomailla katsotaan olevan olennainen osa akateemista ja ammatillista urakehitystä. Siksi myös Euroopan unioni edistää korkeakoulujen välistä yhteistyötä ja opiskelijoiden liikkuvuutta koulutusohjelmiensa avulla.

Kemian tutkinto-ohjelman vaihtoasioista vastaa
FT Johanna Kärkkäinen, puh. +358 294 48 1634, sähköposti: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Lisätietoja vaihto-opiskelusta ja Erasmus+ harjoittelusta.

Viimeksi päivitetty: 3.10.2018