Kandidaatin tutkielma ja pro gradu -tutkielma

Kandidaatin tutkielma

LuK-tutkintoa varten tehdään kandidaatintutkielma. Kandidaatintutkielman ohjeellinen laajuus on 20-40 sivua, ja sen tulee sisältää n. 30 kirjallisuusviitettä. Tutkielma perustuu olemassa olevaan tutkimustietoon.

Pro gradu -tutkielma

Kemistin tutkintoa varten tehdään pro gradu -tutkielma, jonka laajuus on 20 op, myös aineenopettajat. Kemistin tutkintoon kuuluu tämän lisäksi pääaineen erikoistyö 30 op, joka on laboratoriotutkimus.

Tutkielmien kirjoitus- ja arviointiohjeet

Seminaariesitelmät

Kandivaiheeseen kuuluu seminaariesitelmä, jossa opiskelija pitää 20 minuutin suomenkielisen esitelmän annetusta kandidaatintutkielmaan liittyvästä aiheesta. Graduvaiheeseen kuuluu Seminaariesitelmä 780690S, jossa opiskelija pitää kaksi 20 minuutin esitelmää annetuista pro gradu - ja/tai kirjallisuustutkielmaan liittyvistä aiheista ja toisen pitää olla englanninkielinen. Sari Tuomikoski (puh. +358 294 48 1644) ja Minna Tiainen (+358 294 48 1672) ovat seminaariesitelmien vastuuhenkilöinä.

Tutkinnon anominen

Kun tutkintoon vaadittavat opinnot on suoritettu, täytyy tutkintoa anoa. Tähän prosessiin liittyviä ohjeita saat tutkinto-ohjelman koulutussuunnitelijalta ja Teknillisen tiedekunnan sivuilta.

Viimeksi päivitetty: 25.10.2019