Pienryhmäohjaus

Pienryhmäohjaus ajoittuu ensimmäisen opiskeluvuoden syyslukukaudelle ja on osa Oulun ylipiston virallista opinto-ohjausta. Pienryhmäohjaus kuuluu opintojaksoon Orientoivat opinnot 780078Y, joka on kaikille opiskelijoille pakollinen opintojakso.

Pienryhmäohjaus tapahtuu noin 10 opiskelijan pienryhmissä, joissa ohjaajina toimivat tutkinto-ohjelman myöhempien vuosikurssien opiskelijat.

Pienryhmäohjaajat opastavat uusia opiskelijoita opintojen alkuun. He ovat uusille opiskelijoille vertaistukena ja neuvojina auttaen käytännön asioissa. Ohjauksessa käydään läpi esimerkiksi käytännön opiskelijaelämään liittyviä asioita, akateemisia opiskelutaitoja, erilaisia opetusmenetelmiä ja tenttikäytäntöjä, opintojen rakennetta ja suunnittelua, vaikutuskanavia ja vapaa-ajan asioita.

Viimeksi päivitetty: 1.10.2018