HOPS

HOPS (henkilökohtainen opintosuunnitelma) laaditaan sekä LuK että maisterivaiheessa. HOPS-ohjaajina toimivat opintoneuvoja ja omaopettajat. Opiskelija laatii WebOodiin HOPS-luonnoksen, josta hän käy keskustelun ohjaajan kanssa. Tarvittaessa keskusteluja ja ohjausta jatketaan.

Opiskelija seuraa itse HOPS:insa toteutumista, mutta sitä seurataan myös lukukausittaisissa, henkilökohtaisissa omaopettajatapaamisissa. Kaikissa HOPSiin liittyvissä asioissa voi kysyä neuvoa myös koulutusohjelman opintoneuvojalta.

HOPS-tietoa yliopiston pääsivuilla

Viimeksi päivitetty: 1.10.2018