Laboratorioharjoitukset ja työturvallisuus

Laboratorioharjoitukset ovat olennainen osa kemian tutkinto-ohjelman opetusta. Harjoitusten aikana opetetaan laboratoriotyöskentelyn perustaitoja ja konkretisoidaan luennoilla opittua teoriatietoa. Laboratorioharjoitusten yhteydessä opiskelijat harjoittelevat mm.:

  • Kokeiden ja laboratoriotyön suunnittelua
  • Käytännön laboratoriotyöskentelyä / kädentaitoja
  • Havainnointitaitoja
  • Tulosten tulkintaa

Työturvallissuus

Myrkytystietokeskus

Avoinna 24 t / vrk
0800 147 111 (puhelu on maksuton)

Turvallisuus *
Ongelmajätteiden käsittely *
International Programme on Chemical Safety

*(vain yliopiston verkossa, ulkopuolelta Portin tai kirjaston etäkäytön kautta)

Viimeksi päivitetty: 16.10.2018