Pro gradu -tutkielmat

2018

 • Kauppinen Toni, Selective recovery of antimony and arsenic from zinc-bearing solutions, 2018
 • Illikainen Kaisa, Synthetic routes to deoxyfluorination methods of phenols, 2018

2017

 • Grekula Senni, CaCO3 -pitoisen kuitusavilietteen hyödyntäminen, 2017
 • Hietalahti Niko, Raudan poisto sinkin valmistuksessa, 2017
 • Pottala Sanna, Uuden STR-kemian käyttöönotto kapillaarielektroforeesimenetelmää hyödyntäen, 2017
 • Siltavirta Henna, Kitosaani ja sen käyttö lääketieteellisissä sovellutuksissa, 2017
 • Rissanen Olli, Muokatun tärkkelyksen käyttö raskasmetallien poistamisessa vesistä, 2017
 • Karvonen Eero, Pienimolekyyliset orgaaniset yhdisteet aurinkokennoissa, valodiodeissa ja transistoreissa, 2017
 • Vartiainen Harri, Fosfaatin, nitraatin ja sulfaatin poistaminen vedestä luonnonpolymeerien avulla, 2017
 • Korkalo Pasi, Lääkinnällisesti kulutetun karbamatsepiinin ja metaboliittien aiheuttama kemiallinen ympäristökuorumitus
 • Hakola Mirkka, Kemian ja biokemian opiskelijavalintojen taustatekijät, 2017
 • Koffert Maria, Hapettuneen, pyriittipitoisen rikastushiekan aktivointi ja rikastus laadukkaaksi pyriittirikasteeksi, 2017
 • Korhonen Iiris, Vanadium as a part of circular economy: Use and recovery of vanadium and precipitation of vanadium compounds, 2017
 • Dong Jiachen, Lithium-ion batteries and doping additives in cathode material, 2017

2016

 • Juhola Riikka, Bisfenolipitoisten jätevesien käsittely hapettamalla ja adsorptiolla, 2016
 • Sipovaara Aleksi, Sinkkioksidin käyttö sorbenttina ja katalyyttinä, 2016
 • Iisakka Aappo, Litiumprimääri- ja sekundääriparistojen paloturvallisuus ja turvamekanismit, 2016
 • Heikka Anna, Huokos- ja pintakemian sekä funktionaalisten ryhmien vaikutus aktiivihiilituettujen katalyyttien valmistuksessa, 2016
 • Hallikainen Heidi, Käytetyimpien lääkeaineiden poisto jätevesistä adsorptiolla, 2016
 • Saari-Kerola Satu, Teollisuuden sivutuotteiden hyödyntäminen katalyyttimateriaaleina, 2016
 • Vielma Tuomas: Precipitation of silica from acidic zinc sulfate solutions, 2016

2015

 • Haapasaari Sampo: Metallisen sinkin valmistaminen, 2015
 • Hietaniemi Marianna: Thermal stability of chemicals used in lithium-ion batteries, 2015
 • Kosunen Milla: Biomassapohjaisen aktiivihiilen valmistus hydrotermisellä ja termokemiallisella käsittelyllä, 2015
 • Myllykoski Maarit: Litiumkobolttioksidi katodimateriaalina ja katodielektrodin valmistusprosessin vaikutus litiumioniakun ominaisuuksiin, 2015
 • Schäfer Marjo: Kemiallisia tutkimuksia kierrätetyn kasviöljyn hyödyntämiseksi, 2015
 • Halonen Essi: Biopolymeerien valmistus ja käyttö muoveissa, 2015
 • Vaskinov Anatoli: Mixed cathode materials in secondary lithium-ion battery cells, 2015

2014

 • Metsälä Kati: Diformulointi orgaanisten yhdisteiden valmistuksessa, 2014
 • Niskanen Mikko: Hybridimenetelmän käyttö kaivosvesien sulfaatin poistossa, 2014
 • Antikainen Jarmo: Fosforin ja humuksen poisto vedenpuhdistuksessa tuhkapohjaisilla materiaaleilla, 2014
 • Rautio Lasse: Yleisimmät litiumprimääriparistot ja niiden kierrättäminen, 2014
 • Syrjälä Kaisa: Perunan kuorijätteen entsyymikatalysoitu käsittely ja hyödyntäminen, 2014
 • Juola-Karhula Niina: Syanidipitoisten jätevesien käsittelymenetelmiä, 2014

Viimeksi päivitetty: 6.9.2018