University of Oulu, 2016

Haku aineenopettajakoulutukseen on käynnissä

AINEENOPETTAJANKOULUTUS                                                    

Ilmoittautuminen kevään 2019 soveltuvuuskokeisiin alkaa 4.3.2019 ja päättyy 31.3.2019. Kokeet järjestetään toukokuussa. Kokeet on tarkoitettu ensisijaisesti syksyllä 2018 opintonsa aloittaneille. Opetussuunnitelman mukaan voit käydä kokeessa joko keväällä 2019 tai syksyllä 2019 (= ensimmäisen opiskeluvuoden kevätlukukausi tai toisen opiskeluvuoden syyslukukausi). Mikäli olet käynyt haastattelussa jo keväällä 2019, voit halutessasi käyttää syksyn haastattelua arvosanan korotukseen.

Valinta opettajankoulutukseen tehdään vuoden vaihteessa 2019–2020. Valintaan osallistuvat automaattisesti kaikki soveltuvuuskokeessa käyneet. Opinnot suoritetaan kevätlukukaudella 2021 ja syyslukukaudella 2021. Opiskelupaikan vastaanottaessaan sitoudut suorittamaan opinnot ilmoitetun aikataulun mukaisesti.

Ilmoittaudu soveltuvuuskokeeseen WebOodissa:

Opintojakso 050505A Aineenopettajakoulutuksen soveltuvuuskoe

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 31.3.2019.

Tarkka tieto kokeen ajankohdasta ilmoitetaan ilmoittautuneille sähköpostilla.

Opettajankoulutus voi sisältyä suorittamaasi kandidaatin- ja maisterintutkintoon. Pedagogisen pätevyyden tuottavat opettajan pedagogiset opinnot 60 op. Opinnot jakaantuvat kandidaatin- ja maisterintutkintoon. Opettajan viran saamisen ehtona on aina suoritettu maisterintutkinto ja vaadittavat opinnot opetettavassa aineessa tai opetettavissa aineissa.

Pedagogisten opintojen ensimmäinen osa (30 op) suoritetaan kevätlukukaudella 2021. Aloittamisen edellytyksenä on, että olet suorittanut vähintään 60 op:n opinnot opetettavassa pääaineessa ja sivuaineesta 25 op. Opintopistemäärät tarkistetaan joulukuussa 2020. Jos sinulla ei ole riittävästi opintoja, et voi aloittaa pedagogisia opintoja. Sinun on toimitettava syksyllä 2020 tiedekunnalle rikostaustaote. Opintojen toinen osa (30 op) suoritetaan syyslukukaudella 2021.

Huomaathan, että pedagogiset opinnot vaativat läsnäoloa. Perustellusta syystä (sairaus, varusmies-/siviilipalvelus, raskaus, ei kuitenkaan esim. opiskelijavaihto) voit lykätä opintojen aloittamista vuodella.

Pedagogisiin opintoihin valituille opiskelijoille järjestetään informaatiotilaisuus kevätlukukauden 2021 alussa.

Viimeksi päivitetty: 21.3.2019