Measurement Science in Chemistry

Kemian tutkinto-ohjelma on jäsenenä kansainvälisessä, Tarton yliopiston koordinoimassa konsortiossa Measurement Science in Chemistry (MSC). Kyseessä on kansainvälinen maisteriohjelma (120 op), jonka tavoitteena on täydentää analyyttiseen kemiaan suuntautuneiden opiskelijoiden valmiuksia erityisesti sellaisten menetelmien osalta, joiden avulla parannetaan analyysitulosten luotettavuutta.

Maisteriohjelman opiskelijat voivat suorittaa opintonsa pääosin kotiyliopistoissaan, mutta tärkeänä pakollisena osana opintoja on kansainvälinen intensiivikurssi (kesäkoulu). Kesäkoulussa perehdytään erityisesti analyysimenetelmien luotettavuuden parantamiseen liittyviin seikkoihin (esim. laatujärjestelmät). Kun opiskelija on suorittanut opintonsa konsortion vaatimusten mukaisesti, hän saa tästä erillisen todistuksen.

Maisteriohjelmasta kiinnostuneet analyyttiseen kemiaan suuntautuneet opiskelijat voivat ottaa yhteyttä prof. Paavo Perämäkeen.

Viimeksi päivitetty: 5.11.2019