Kestävä kemia

Kestävän kemian tutkimusyksikössä tutkitaan biomassan kemiallista (katalyyttistä) muokkausta uusiksi kemikaaleiksi ja materiaaleiksi, uusia biomassapohjaisia vedenpuhdistusmateriaaleja (adsorbentteja), kemiallisia (katalyyttisiä) menetelmiä (mm. katalyyttinen märkähapetus, elektrokoagulaatio) teollisten jätevesien käsittelemiseksi sekä edellisiin liittyvää epäorgaanista analytiikkaa. Lisäksi tutkitaan energiaa varastoivia uusia materiaaleja mm. litiumioniakkuihin ja aurinkokennoihin.

 

Kestävän kemian yksikön tutkimus on luonteeltaan soveltavaa tutkimusta ja tutkimus voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen:

1) Biomassan kemiallinen muokkaus korkean lisäarvon tuotteiksi, erityisesti katalyysi biomassan modifioinnissa ja uudet biomassapohjaiset vedenpuhdistusmateriaalit

2) Uudet adsorbenttimateriaalit vedenkäsittelyssä, kemiallinen saostus/elektrokoagulaatio ja katalyyttinen märkähapetus

3) Uusien energian tuotantoon ja varastointiin tarvittavien materiaalien kehittäminen, erityisesti litiumioniakkukemikaalit ja aurinkokennomateriaalit

Lisäksi tutkimusalueisiin kuuluu edellä mainittujen osa-alueiden ja teollisuusprosesseihin liittyvä epäorgaanisen hivenaineanalytiikan menetelmäkehitystä koskeva tutkimus.

Kemian asiantuntija parantaa maailmaa

Kestävän kemian tutkimusyksikön henkilökunta antaa opetusta kemian tutkinto-ohjelmassa. Opiskelijat voivat tehdä opinnäytetöitä ja tutkimusprojekteja yksikölle.