Laitteistot

Tutkimus- ja opetustyön ohella hivenainelaboratoriossa tehdään tilauksesta myös alkuaine- ja metallimäärityksiä kiinteistä ja liuosnäytteistä eri asiakkaiden tarpeisiin.

 

Käytössä olevat tärkeimmät mittaustekniikat:

  • Induktiiviplasma-massaspektrometria (ICP-MS, Agilent 8900 ICP-kolmoiskvadrupolimassaspektrometri, mukana HPLC-kytkentä spesiaatioanalyysejä varten )
  • Plasmaemissiospektrometria (ICP-OES, Agilent 5110 VDV )

Liuossumutuksen ohella voidaan näytteen syöttöön käyttää mm. hydridinmuodostusta ja kylmähöyrymenetelmää

Näytteiden esikäsittely mittausta varten:

  • Mikroaaltouunihajotus (Milestone ETHOS UP)
  • Korkeapainetuhkistin (Anton Paar HPA-S)

Viimeksi päivitetty: 19.2.2021