Professori Ulla Lassi valittiin Kokkolan yliopistokeskuksen vuoden tiedeviestijäksi!

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius palkitsee vuosittain avajaistensa yhteydessä Vuoden tiedeviestijän. Tänä vuonna Vuoden tiedeviestijäksi valittiin soveltavan kemian professori Ulla Lassi.

Ulla Lassi on oman alansa kysytty ja arvostettu asiantuntija niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Hänen asiantuntemustaan halutaan käyttää, kun tieteenalaa avataan helpommin lähestyttäväksi suurelle yleisölle. Hän on aktiivinen osallistuja alansa tapahtumissa ja keskusteluissa – ja siten tekee tutkimusalaa ja maakuntamme vahvuuksia tunnetuksi.

Hän on taitava verkostoituja, joka on saavuttanut yhteistyökumppaneiden lujan luottamuksen. Professori Lassi on ollut myös ideoimassa ja luomassa vuosittaista Material Week ‐tapahtumaa, joka tarjoaa vuosittain korkeatasoisen kattauksen kemianteollisuuden, biotalouden ja mineraalitalouden ajankohtaisesta tutkimuksesta ja kehitysnäkymistä – myös suurta yleisöä kiinnostavalla tavalla.

Tiedeviestijän valitsee vuosittain Yliopistokeskuksen viestintäryhmä. Tiedeviestijänä palkitaan henkilö tai taho, joka on ollut aktiivinen oman tieteenalansa tiedonvälityksessä ja tieteen popularisoinnissa. Palkintoa jaettaessa painotetaan erityisesti alueellista näkyvyyttä.

Kuvassa ministeri Mika Lintilä, professori Ulla Lassi ja tutkijatohtori Pekka Tynjälä.