Pro gradu -tutkielmat

2021

 • Milla Huhta: Sulfaatinpoisto jätevedestä ettringiittisaostuksella ja teollisuuden ettringiittiprosessit
 • Katariina Hautamäki: Kiertotalouspohjaiset katalyyttimateriaalit - Soveltuvat teollisuuden sivuvirrat, katalyytin valmistus ja käyttö 
 • Jatta Lehtinen: 5-Hydroksimetyylifurfuraalin valmistus biomassasta heterogeenisten katalyyttien avulla
 • Venla Rantala: Biohajoavat kelaatin- ja kompleksinmuodostajat lannoitteissa
 • Joni Kosamo: Kitiinin ja sen hajoamistuotteiden hyödyntäminen kasvinviljelyssä
 • Salla Kälkäjä: Modifioitujen sivuvirtojen hyödyntäminen adsorptiomateriaaleissa
 • Yufan Wang: Lithium-rich layered oxides as cathode material in lithium-ion batteries
 • Noora Pirnes: Tulenkestävät materiaalit ja niiden sideaineet välialtaissa

2020

 • Mia Pirttimaa: Korkean erotuskyvyn nestekromatografia maitohappoanalytiikassa
 • Antti Nurmesjärvi: Perovskite light-emitting diodes
 • Lasse Yli-Varo: Thermocatalytic decomposition of methane to hydrogen gas and solid carbon
 • Immo Kervinen: Co-precipitation and thermodynamic properties of NCM carbonates
 • Lauri Grekula: Organofosfaattiligandit metallien talteenottoprosesseissa: käyttökohteet ja analytiikka
 • Paula Piekkari: Adhesion and leveling improvement of siloxane polymer coatings on polyimide and poly(methyl methacrylate)
 • Pauli Kontiainen: Ioniset nesteet ja syväeutektiset liuottimet farmasiassa, lääketieteissä ja bioaloilla
 • Maria Riekki: Trikalsiumfosfaatin valmistus ja käyttö
 • Jussi Näppä: Ammoniumtypen adsorptio zeoliiteilla
 • Roosa Sippola: Green chemistry metrics for organic synthetic chemistry
 • Tomi Parviainen: Orgaanisten elektroninluovuttajamateriaalien sulautuneet rengasrakenteet ja niiden synteesit
 • Pekka Savolainen: Silicon and aluminum in zinc concentrates and calcines
 • Emilia Sauvola: Phophorus uptake from nutrient rich waters in Yara Siilinjärvi plant 
 • Suvi Lapinkangas: Vesiohenteisista maaleista peräisin olevan maalisakan hyödyntäminen
 • Pyry Erkkilä: Mikromuovien erotus- ja analyysimenetelmät
 • Jussi Jääskeläinen: Atmospheric chemical corrosion and corrosion testing of electronics
 • Ville Karvonen: Nanoselluloosan käyttökohteet
 • Martina Byström: Co-precipitation of nickel-cobalt-manganese precursor for lithium-ion batteries: Effect of precursor properties on battery performance
 • Sanja-Maria Olli: Solid-state electrolytes in lithium-ion batteries: Challenges and opportunities

2019

 • Erkki Isokoski: Puupohjaisten nanokuitujen valmistaminen
 • Natalia Karataeva: LC-MS characterization of released glycans found in antibodies
 • Ville Holappa: Perovskite solar cells
 • Vesa-Matti Tauriainen: Erilaisiin elektrodeihin perustuvat potentiometriset määritykset
 • Iiris Laurila: Acid-catalysed production of lactic acid and its esters from biomass
 • Kuorikoski Eveliina: Saostus ja pinta-aktiiviset aineet
 • Suvela Ronja: Raudan määritys suolapitoisista vesistä ICP-MS-tekniikalla
 • Hakala Henri: Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrityksessä käytettävät laitteistot ja näytteenkeräysmenetelmät
 • Tuovinen Teemu: Metalli(II)karbonaattien muodostuminen ja termodynaaminen karakterisointi
 • Salmela Petri: Pinakoliesterien ja MIDA-boronaattien valmistus ja käyttökohteet synteettisessä kemiassa

 

2018

 • Laine Petteri: Ultrasound assisted co-precipitation of battery materials, 2018
 • Vesavaara Ilkka: Esikäsittely ja erotusmenetelmät arseenin spesiaatioanalytiikassa, 2018
 • Peltoniemi Miika: Rikastustekniikka ja sen tutkimuksessa käytettävät analyysi- ja karakterisointimenetelmät, 2018
 • Karjalainen Milla: Effects of impurities on electrowinning of zinc, 2018
 • Kauppinen Toni: Selective recovery of antimony and arsenic from zinc-bearing solutions, 2018
 • Illikainen Kaisa: Synthetic routes to deoxyfluorination methods of phenols, 2018

2017

 • Grekula Senni: CaCO3 -pitoisen kuitusavilietteen hyödyntäminen, 2017
 • Hietalahti Niko: Raudan poisto sinkin valmistuksessa, 2017
 • Pottala Sanna: Uuden STR-kemian käyttöönotto kapillaarielektroforeesimenetelmää hyödyntäen, 2017
 • Siltavirta Henna: Kitosaani ja sen käyttö lääketieteellisissä sovellutuksissa, 2017
 • Rissanen Olli: Muokatun tärkkelyksen käyttö raskasmetallien poistamisessa vesistä, 2017
 • Karvonen Eero: Pienimolekyyliset orgaaniset yhdisteet aurinkokennoissa, valodiodeissa ja transistoreissa, 2017
 • Vartiainen Harri: Fosfaatin, nitraatin ja sulfaatin poistaminen vedestä luonnonpolymeerien avulla, 2017
 • Korkalo Pasi: Lääkinnällisesti kulutetun karbamatsepiinin ja metaboliittien aiheuttama kemiallinen ympäristökuorumitus
 • Hakola Mirkka: Kemian ja biokemian opiskelijavalintojen taustatekijät, 2017
 • Koffert Maria: Hapettuneen, pyriittipitoisen rikastushiekan aktivointi ja rikastus laadukkaaksi pyriittirikasteeksi, 2017
 • Korhonen Iiris: Vanadium as a part of circular economy: Use and recovery of vanadium and precipitation of vanadium compounds, 2017
 • Dong Jiachen: Lithium-ion batteries and doping additives in cathode material, 2017

2016

 • Juhola Riikka: Bisfenolipitoisten jätevesien käsittely hapettamalla ja adsorptiolla, 2016
 • Sipovaara Aleksi: Sinkkioksidin käyttö sorbenttina ja katalyyttinä, 2016
 • Iisakka Aappo: Litiumprimääri- ja sekundääriparistojen paloturvallisuus ja turvamekanismit, 2016
 • Heikka Anna: Huokos- ja pintakemian sekä funktionaalisten ryhmien vaikutus aktiivihiilituettujen katalyyttien valmistuksessa, 2016
 • Hallikainen Heidi: Käytetyimpien lääkeaineiden poisto jätevesistä adsorptiolla, 2016
 • Saari-Kerola Satu: Teollisuuden sivutuotteiden hyödyntäminen katalyyttimateriaaleina, 2016
 • Vielma Tuomas: Precipitation of silica from acidic zinc sulfate solutions, 2016

2015

 • Haapasaari Sampo: Metallisen sinkin valmistaminen, 2015
 • Hietaniemi Marianna: Thermal stability of chemicals used in lithium-ion batteries, 2015
 • Kosunen Milla: Biomassapohjaisen aktiivihiilen valmistus hydrotermisellä ja termokemiallisella käsittelyllä, 2015
 • Myllykoski Maarit: Litiumkobolttioksidi katodimateriaalina ja katodielektrodin valmistusprosessin vaikutus litiumioniakun ominaisuuksiin, 2015
 • Schäfer Marjo: Kemiallisia tutkimuksia kierrätetyn kasviöljyn hyödyntämiseksi, 2015
 • Halonen Essi: Biopolymeerien valmistus ja käyttö muoveissa, 2015
 • Vaskinov Anatoli: Mixed cathode materials in secondary lithium-ion battery cells, 2015

2014

 • Metsälä Kati: Diformulointi orgaanisten yhdisteiden valmistuksessa, 2014
 • Niskanen Mikko: Hybridimenetelmän käyttö kaivosvesien sulfaatin poistossa, 2014
 • Antikainen Jarmo: Fosforin ja humuksen poisto vedenpuhdistuksessa tuhkapohjaisilla materiaaleilla, 2014
 • Rautio Lasse: Yleisimmät litiumprimääriparistot ja niiden kierrättäminen, 2014
 • Syrjälä Kaisa: Perunan kuorijätteen entsyymikatalysoitu käsittely ja hyödyntäminen, 2014
 • Juola-Karhula Niina: Syanidipitoisten jätevesien käsittelymenetelmiä, 2014

Viimeksi päivitetty: 25.5.2021